Nový stavební zákon předložen do Poslanecké sněmovny

6. 10. 2020 OF 4/2020 Legislativa

Vláda České republiky na svém zasedání dne 24. srpna schválila nový stavební zákon, který nyní projedná Poslanecká sněmovna. Po změně stavebního práva dlouhodobě volá široká veřejnost i odborná sféra. Není proto náhodou, že nový stavební zákon patří mezi základní legislativní změny, které má vláda ve svém programovém prohlášení.

Snad nejvíce kritizovaným nedostatkem stávající právní úpravy a následné praxe je skutečnost, že stavební řízení trvá neúměrně dlouho. V žebříčku obtížnosti získání stavebního povolení Světové banky je ČR na ostudném 157. místě ze 190 zemí. „Není už přece možné, aby investoři čekali na prosazeních svých projektů pět let a u infrastruktury dokonce 13 a více let. Hospodářství země totiž přichází pomalým povolováním ročně o 7,1 miliardy korun, a to je opravdu hodně,“ řekla před jednáním vlády ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jejíž resort nový zákon předložil. K rychlosti stavebního řízení se v květnu vyjádřila i veřejnost, když v průzkumu téměř 90 % respondentů označilo povolování staveb za příliš pomalé (viz graf 1). Lidem vadí především prodlužování výstavby infrastruktury a zdražování bytů.

Graf 1. Rychlost povolování staveb – Myslíte si, že se u nás stavby povolují příliš pomalu?
Graf 1. Rychlost povolování staveb – Myslíte si, že se u nás stavby povolují příliš pomalu?
IPSOS pro MMR, 1100 respondentů z ČR 18–65 let, květen 2020

Po rychlém přijetí nového stavebního zákona volají také stavební firmy. Průzkum mezi 103 stavebními firmami ukázal, že je tíží především množství stanovisek dotčených orgánů, komplikovaná struktura stavebních úřadů, široké vymezení účastníků řízení, nedodržování lhůt úřady nebo opakovaná odvolání a soudní řízení (viz graf 2).

Graf 2. Komplikace při povolování staveb – Co podle vás nejvíce komplikuje povolování staveb? (Hodnocení 0–10 max.)
Graf 2. Komplikace při povolování staveb – Co podle vás nejvíce komplikuje povolování staveb? (Hodnocení 0–10 max.)
Průzkum mezi 108 stavebními firmami, MMR a CEEC Research, duben–květen 2020.

Problémem současné stavební legislativy je především roztříštěnost předpisů a stavebních úřadů. Stavební právo upravuje soukromoprávní i veřejnoprávní vztahy prostřednictvím osmi desítek zákonů, 714 stavebních úřadů, máme téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. To nový stavební zákon vyřeší tím, že do budoucna bude už jen jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad (a jeho jedno „razítko“ nahradí 40 současných nejrůznějších potvrzení). Návrh nové organizace stavebních úřadů se však setkává s kritikou. Sdružení místních samospráv ČR nadále nesouhlasí s tím, že rekodifikace stavebního práva povede ke zrušení téměř 400 stávajících stavebních úřadů. „Způsobí to snížení dostupnosti stavebních úřadů pro stavebníky z menších obcí, konkrétně se to negativně dotkne dvou a půl milionu občanů,“ vysvětluje předseda SMS, europoslanec Stanislav Polčák (viz uvedené mapky).

Současná síť stavebních úřadů
Současná síť stavebních úřadů
Návrh sítě stavebních úřadů ve správních střediscích ORP
Návrh sítě stavebních úřadů ve správních střediscích ORP

Projednání zákona v Poslanecké sněmovně nebude jednoduché, ale změna je nutná.