V deseti krajích se podél silnic převážně kácelo. Sazenice nestačí nahrazovat padlé stromy

20. 11. 2020 Arnika Životní prostředí

Tři vykácené stromy loni nahradily jen dvě sazenice. Na území celé republiky stromů podél cest dlouhodobě ubývá a mizí tak levná a účinná ochrana před extrémními teplotami, suchem a prachem i naše historické dědictví. Boj proti klimatické změně systematickou výsadbou a údržbou stromů kolem silnic zůstává pouhým slibem vlády bez reálných výsledků.

Arnika

„Stromy z české krajiny mizí a není proto divu, že lidem kácení stále více vadí. Stromy nám pomáhají chladit vzduch a zadržovat vodu, což v době s extrémními výkyvy počasí potřebujeme jako sůl,“ říká Marcela Klemensová z Arniky, expertka na ochranu stromů a alejí.

Krajské správy silnic napříč republikou v roce 2019 pokácely podél silnic 19 214 a vysadily 12 085 sazenic, ne vždy na stejném místě. Pouhých 37 % z celkového počtu sazenic silničáři vysázeli na místě kácení. Loni na tom byl nejlépe Liberecký kraj (vysazeno 2562 stromů, pokáceno 550) a nejhůře Zlínský (136 nových stromků nahradilo 967 vykácených).

Trend se od roku 2003 navzdory různým slibům politiků a příslušných ministerstev, dotačním programům na ochranu krajiny a krátkodobým pozitivním výkyvům nemění.

Statistiky výsadby a kácení alejí podél cest v České republice za rok 2019
Kraj Vykáceno Vysazeno Poměr Komentář
Liberecký 550 2 562 1:4,7 sázení výrazně převažuje
Středočeský 491 1 250 1:2,6
Ústecký 446 560 1:1,3
Moravskoslezský 791 578 1,4:1 kácení převažuje
Olomoucký 1 401 1 021 1,4:1
Plzeňský 1 714 1 148 1,5:1
Jihomoravský 898 557 1,6:1
Vysočina 3 245 1 833 1,8:1
Královéhradecký 1 888 640 3:1 kácení výrazně převažuje
Jihočeský 4 043 1 179 3,4:1
Pardubický 2 131 483 4,4:1
Karlovarský 649 138 4,7:1
Zlínský 967 136 7,1:1
Celkem 19 214 12 085 1,6:1 kácení převažuje

Podrobné statistiky

Vzrostlé a pravidelně udržované stromy podél silnic v krajině přitom potřebujeme. Vozovky i krajinu jednoznačně chrání před horkem, silnými poryvy větru, sněhovými jazyky, snižují prašnost, během přívalových dešťů zadržují vodu a zpevňují zem. Správně vysazované a udržované stromy podél silnic tak jednoznačně zmírňují důsledky extrémních výkyvů počasí. V našich sídlech také významně zvyšují kvalitu bydlení. Stromy jsou součástí krajiny a měst, ve kterých žijeme.

Vládní dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu od roku 2017 dává Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu dopravy za úkol zpracovat metodický pokyn údržby a rozvoje doprovodné funkční zeleně podél silnic a železnic ve vztahu k adaptaci na změnu klimatu. Plnění povinnosti je natolik pomalé, že k zásadní změně v dohledné době jen tak nedojde. Nadějí pro stromy v krajině jsou proto samosprávy obcí a aktivní občané, kteří stále častěji berou výsadbu a ochranu stromů nejen u silnic do vlastních rukou.

Žádné oficiální statistiky o kácení a výsadbě alejí podél silnic na celostátní úrovni neexistují. Souhrnné přehledy proto od roku 2003 zpracovává spolek Arnika dotazováním u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Přesto jsou statistiky neúplné a chybí informace, jak jsou nové výsadby úspěšné nebo kolik stromů vysázených u silnic před deseti lety zdárně prospívá.