Časopis Obec a finance 5/2020

27. 11. 2020 DVS Ostatní

Vychází letošní páté číslo časopisu Obec & finance, ve kterém najdete nejenom výsledky voleb do zastupitelstev krajů, ale také výsledné vládnoucí koalice a nově zvolené hejtmanky a hejtmany. Přehledné volební výsledky doplňuje analýza podpory krajů obcím na svém území, a to z hlediska výše krajských dotací v přepočtu na jednu obec či na jednoho obyvatele. Financováním obcí se zabývá rovněž rozbor hospodaření územních rozpočtů v letošním kritickém roce s výhledem na rok 2021.

Velký prostor je věnován informacím z resortu místního rozvoje, který vedle aktuálních informací přináší přehled finančních zdrojů Evropské unie pro Českou republiku v období po roce 2020, přehledně uvádí východiska a priority politiky soudržnosti v nastávajícím programovém úseku včetně návrhu Národního plánu obnovy, tj. využití evropského fondu Facilita na podporu oživení a odolnosti. Také je publikován podrobný přehled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v letech 2021–2027.

Z dalších článků je třeba vyzvednout text, který je podrobným rozborem sociálních transferů a jejich čerpání mezi první a druhou vlnou epidemie, tj. do září 2020, což povede k prohloubení deficitu veřejných financí i důchodových účtů. Významný je text, který se týká budoucnosti zdrojů pitné vody v ČR a jednoznačně podporuje orientaci na posilování akumulace povrchových vod a propojování vodovodních sítí. Z tohoto odvětví je i článek o recyklaci vody a domovních čistírnách odpadních vod. Zajímavá je rovněž zpráva o spolupráci obcí a měst s investory při zajišťování rozvoje území formou příspěvků stavebníků místním samosprávám.

V oblasti informatiky je pod názvem Konec kverulantství podle „stošestky“ uváděn článek o připravované novele zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto směru je významné i další pokračování výkladu zákona, které se zabývá sazebníkem úhrad nákladů za poskytnutí informací, což je základní předpoklad pro uplatnění náhrady. Z této oblasti je rovněž článek o využívání otevřených dat, jako efektivního přístupu k poskytování informací.

V časopise dále najdete všechny pravidelné rubriky včetně přílohy Veřejná správa online, která je věnována informačním technologiím ve veřejné správě.