Přívětivý úřad – v soutěži zvítězil Magistrát města Prostějova

10. 12. 2020 OF 5/2020 Regiony

Letošního pátého ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností se účastnilo 142 měst a městských částí Prahy, které mají obdobné kompetence a agendy (tj. 63 % ze všech). V soutěži zvítězil Magistrát města Prostějova následovaný městskými úřady Kolín a Litoměřice.

Přívětivý úřad

Prostřednictvím on-line dotazníku byly sbírány v únoru 2020 odpovědi, kde účastníci odpovídali na cca 60 otázek, které byly následně kontrolovány, a na jejich základě bylo stanoveno pořadí.

Přístupnost úřadu

Soutěž se věnuje několika kategoriím přívětivosti městských úřadů. První z nich je přístupnost. Sleduje se v ní, jak je úřad dostupný a otevřený pro své klienty. Nejvíce úřadů je otevřených 25 až 35 hodin za týden. Jen výjimečně úřední hodiny činí 40 a více hodin. Přístupnost je chápána také jako dostupnost moderních služeb. Jedním z požadavků moderní doby je snižování objemu hotovosti v oběhu, to je trend, který bude stále posilovat. Úřady by proto měly zavést bezkontaktní platby. Ze 142 zúčastněných obcí v soutěži celkem 132 umožňuje klientům platby peněžní kartou a 22 účastníků digitální platební peněženkou.

Dalším znakem přístupnosti je přívětivé nastavení poskytování služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům s dětmi, seniorům atd. Prostor s přebalovacím pultem, dětské koutky či bezbariérovost úřadu jsou stále častější (109 soutěžících úřadů disponuje přebalovacím pultem, 62 % je bezbariérových). Prozatím v začátcích je ovšem péče o nevidomé a neslyšící, kterým jsou služby poskytovány spíše po předchozí domluvě.

Otevřený úřad

Transparentnost radnice je další kategorií, která vytváří přívětivý úřad. Soutěž zde sleduje materiály a informace zveřejňované na webových stránkách obce. Cílem této kategorie je posílit veřejnou kontrolu. Jedním z hlavních aspektů jsou informace o zasedání zastupitelstva. Sleduje se proto rozsah zveřejňovaných materiálů, ale také, zda ze zasedání vznikají přenosy či záznamy (ze všech soutěžících úřadů 136 zveřejňuje přijatá usnesení, 80 zápisy z jednání a 77 úřadů zajišťuje online živé přenosy zasedání zastupitelstev). Dalšími body jsou zveřejňování smluv, strategických dokumentů, archivy dokumentů a celková zpětná dohledatelnost činností radnice.

Dnešní technologické možnosti vše rychle přesouvají do on-line prostředí a úřady veřejné správy nemůžou zaostávat. Stále více úřadů proto začíná tím, že poskytne on-line objednání klientům a informace o čekací době. Např. osmdesát procent zúčastněných úřadů je vybaveno vyvolávacím systémem (lístkový s digitální tabulí), které se využívají zejména u výkonových agend (občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady, …).

Komunikace

V otázce komunikace se hodnotí celá škála kritérií. Základem je zveřejnění kontaktů na úředníky na webových stránkách města. Úřady tyto kontakty zveřejňují v různé podobě a rozsahu, ale již se vcelku ustálil údaj v podobě jména a příjmení úředníka, jeho funkce, pracovního zařazení, telefonního čísla a e-mailu. Někde přidávají i číslo dveří kanceláře, což se občas doplňuje zveřejněním orientačního plánku nebo virtuální prohlídkou úřadu.

Pokud jde o informování klienta o stavu vyřízení jeho záležitosti, začíná se stávat pravidlem, že úřady klienty aktivně informují (zejména SMS zprávou – 111 úřadů, e-mailem 64 úřadů a 84 úřadů na žádost klienta ho informuje telefonicky). Informování se ale zatím omezuje jen na oznámení dokončení vyřízení. O průběžném stavu informuje jen malá část úřadů.

Sociální sítě a aplikace

Znakem moderní komunikace je aktivita na sociálních sítích.

Facebook využívá 133 zúčastněných úřadů. Online služby jsou spojeny s využitím různých aplikací (webových a zejména mobilních). Stále více obcí přichází s vlastními aplikacemi. Nejoblíbenější jsou hlášení závad na majetku obce (104 úřadů přes web a 88 úřadů přes mobilní aplikaci), turistické aplikace, mapové portály, rozklikávací rozpočet (59 %) a další. Sledovaná města (zejména ta menší) však zatím spíše váhají se zveřejňování dat v otevřeném formátu, což by umožnilo jejich větší využití třetími stranami (vývojáři).

Participace veřejnosti

Zpětná vazba od klientů při měření kvality práce úřadů je velmi malá, různé ankety jsou spíše výjimkou a systémové metody hodnocení kvality (ISO 9001, CAF) jsou minimální. Celkem 59 ze zúčastněných úřadů vůbec neprovádí pravidelné zjišťování spokojenosti občanů se svými službami. Participace občanů na rozhodování je různá – cca polovina úřadů využívá participativní rozpočet či umožňuje některou z forem zapojení mládeže do rozhodování, 70 % zúčastněných nejméně 2× ročně pořádá setkání s občany, jejich spoluúčast na rozhodování a možnost podání podnětů.

Celorepublikové výsledky soutěže

 1. Prostějov
 2. Kolín
 3. Litoměřice

Krajské výsledky

Středočeský kraj

 1. Kolín
 2. Slaný
 3. Kladno

Jihočeský kraj

 1. České Budějovice
 2. Český Krumlov
 3. Tábor

Plzeňský kraj

 1. Plzeň
 2. Přeštice
 3. Rokycany

Karlovarský kraj

 1. Cheb
 2. Karlovy Vary
 3. Ostrov

Ústecký kraj

 1. Litoměřice
 2. Most
 3. Děčín

Liberecký kraj

 1. Liberec
 2. Jablonec nad Nisou
 3. Turnov

Královéhradecký kraj

 1. Jičín
 2. Trutnov
 3. Nový Bydžov

Pardubický kraj

 1. Lanškroun
 2. Chrudim
 3. Moravská Třebová

Kraj Vysočina

 1. Žďár nad Sázavou
 2. Moravské Budějovice
 3. Třebíč

Jihomoravský kraj

 1. Brno
 2. Kyjov
 3. Hustopeče

Olomoucký kraj

 1. Prostějov
 2. Šumperk
 3. Přerov

Zlínský kraj

 1. Valašské Klobouky
 2. Otrokovice
 3. Vsetín

Moravskoslezský kraj

 1. Ostrava
 2. Opava
 3. Karviná

Praha

 1. MČ Praha 13
 2. MČ Praha 2
 3. MČ Praha 7