Projekt ESO předal první obci Certifikát vzdělaná obec

21. 12. 2020 OF 5/2020 Ostatní

V rámci vzdělávacího projektu Svazu měst a obcí ČR známého pod zkratkou ESO (Efektivní správa obcí) obdržel Městys Doudleby nad Orlicí Certifikát vzdělaná obec. Toto ocenění bylo předáno poprvé v České republice. Zástupci obce jej převzali z rukou místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala a ředitele projektu ESO Pavla Ralause.

Podmínkou udělení certifikátu, je absolvování minimálně 40 hodin vzdělávání (20 hodin prezenčně a 20 hodin e-learningem) a to více než polovinou místních zastupitelů. Velice se o to zasloužil i lektor Jiří Dytrt, radní města Žamberk, který se zastupitelům městysu dlouhodobě věnoval a významně pomohl také s e-learningovou částí vzdělávání. Ne nadarmo ho doudlebští zastupitelé nazývají „dvorním vzdělavatelem“.

„Získání certifikátu Vzdělaná obec jako první v celé republice jednoznačně vypovídá o vysoké kvalitě a přínosu vzdělávání pro náš městys. Byli jsme maximálně spokojeni s vysokou odbornou fundovaností, bohatými praktickými zkušenostmi a znalostmi lektora pana Jiřího Dytrta, kterému jednoznačně patří obrovský dík za to, že jsme získali certifikát ‚Vzdělaná obec‘ jako první v celé ČR a máme dvě třetiny ze všech zastupitelů s certifikátem ‚Vzdělaný zastupitel‘“ uvedl starosta městyse Ivan Keprt.

Cílem projektu ESO je prostřednictvím proškolení co největšího počtu úředníků a zastupitelů měst a obcí zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Tento projekt navazuje na úspěšné vzdělávací projekty Svazu měst a obcí ČR z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.

Projekt ESO poskytuje bezplatné vzdělávání pro úředníky a zastupitele obcí. Realizace projektu je kompletně financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

„Máme velkou radost, že jsme mohli předat starostovi městysu Doudleby nad Orlicí tento Certifikát pro vzdělanou obec a doufáme, že se počet obcí s tímto oceněním bude nadále rozrůstat. Funkce zastupitele je nadmíru odpovědná a pro zastupitele neuvolněné i časově velmi náročná. Proto jsme rádi a oceňujeme, že doudlebští zastupitelé dokázali podmínky pro získání certifikátu splnit. Stejně tak doufáme, že již brzy budeme moci předat i Certifikát pro vzdělaný úřad, a to obci nebo městu, jejichž alespoň polovina úředníků absolvuje minimálně 40 hodin vzdělávání v rámci našeho projektu. Rádi bychom, aby společnost úředníky považovala za odborníky, někoho, komu důvěřují a chovají se k němu s respektem. Naše bezplatná školení přilákala dosud již více než 11 000 účastníků. V našich řadách máme kvalifikované lektory, škála našich prezenčních, e-learningových a on-line kurzů je široká a věříme, že každý si najde to své.“ uvedl ředitel projektu ESO Pavel Ralaus.

V současné situaci projekt ESO musel pozastavit konání veškerých prezenčních kurzů, nicméně nadále je samozřejmě možné absolvovat e-learningy a on-line webináře. Více informací naleznete na webových stránkách projektu ESO.

Certifikát Vzdělaná obec předává starostovi městyse Doudleby nad Orlicí místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal a ředitel projektu ESO Pavel Ralaus
Certifikát Vzdělaná obec předává starostovi městyse Doudleby nad Orlicí místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal a ředitel projektu ESO Pavel Ralaus

Rozhovor s Ivanem Keprtem, starostou městyse Doudleby nad Orlicí

Jak jste byl spokojený se zajištěním vzdělávacích akcí pokud jde o komunikaci, organizaci a další náležitosti?
Již dříve jsem absolvoval vzdělávací cyklus „Zastupitel v kurzu“, který byl v minulých letech dobře organizován a mohu potvrdit, že projekt ESO byl připraven snad ještě lépe, komunikace s lektorem i organizátory byla vynikající včetně e-learningové části.
Projevily se absolvované vzdělávací aktivity na konkrétní činnosti a výkonu volených představitelů při jednání zastupitelstva apod.?
Po volbách v roce 2018 máme sedm nových zastupitelů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Podle mých poznatků je jednoznačně vidět, že zastupitelé po absolvování vzdělávacího procesu přistupují k projednávaným bodům programu zastupitelstva i k jednotlivým materiálům s daleko odbornějším přístupem a odráží se to i v jejich práci.
Jak jste se dozvěděl o projektu ESO?
O projektu jsem získal informace přímo od Svazu měst a obcí a vzhledem k našim kontaktům na bývalého starostu nedalekého města Žamberk, pana Dytrta, jsme uvítali, že se stal aktivním lektorem, který nás pak velice profesionálně, ale i lidsky provedl celým projektem ESO.
Je něco, co Vám v nabídce projektu ESO chybí? Jaké další školení byste uvítal?
Pokud jde o obsahovou náplň kurzu mně momentálně nic k doplnění nenapadá, snad jen s ohledem na aktuální Covit-19, by se mohly zdůraznit některé aspekty krizového řízení. Co však mohu jednoznačně doporučit všem obcím, je jejich zapojení do projektu a realizovat vzdělávací akci vždy po nových volbách. Důležitá však je chuť a zájem samotných zastupitelů, ta by však měla být samozřejmostí, pokud se rozhodli kandidovat a zapojit se do veřejné správy.