Ekologické organizace: účast spolků v řízeních je cestou k menšímu počtu soudních sporů

8. 2. 2021 Zelený kruh Životní prostředí

Ústavní soud těsnou většinou zamítl žalobu skupiny senátorů na zrušení účasti veřejnosti na rozhodování o dopadech staveb na zdraví a životní prostředí v řízeních podle stavebního zákona. V Ústavním soudu těsně převážil názor, že k naplnění ústavy stačí, když mají občané právo napadnout územní rozhodnutí či stavební povolení u soudu. Nemají ale už nárok na to, aby se nejprve pokusili poslat své připomínky úřadům. Ekologické organizace naopak požadují věcné a rychlé řešení připomínek na počátku rozhodování, které by předcházelo zbytečným soudním průtahům na jeho konci.

Zelený kruh

Těsná většina soudců rozhodla (sp. zn. Pl. ÚS 22/17)[1], že ústava nezaručuje spolkům účastenství ve správních řízeních, ale pouze právo následně podat žalobu k soudu proti pravomocnému rozhodnutí stavebního úřadu. Sedm soudců, kteří vyslovili opačné stanovisko, naopak považuje současný zákonný stav za protiústavní. Je totiž nerozumné, když spolky mohou podat žalobu k soudu, ale nemohou se předtím účastnit správního řízení, které by především mělo být prostorem pro důkazy a námitky různých stran.

Vláda jako vedlejší účastník řízení ve svém vyjádření u Ústavního soudu argumentovala, že správní soudy v konkrétních případech označily postup spolků ve správních řízeních za obstrukční jednání. Za 25 let platnosti příslušného zákona se tak mělo stát pouze ve dvou případech:

  • případ Ochránců životního prostředí v Týništi nad Orlicí, judikovaný rozsudkem NSS č. j. 9 As 156/2012-30,
  • případ občanských sdružení Pekaři – severovýchod a AKÁT, judikovaný rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 14/2013-147.

Účast občanských spolků ve správních řízeních, kde se rozhoduje dopadech staveb, jako je spalovna odpadů či lakovna, na zdraví a životní prostředí zrušil parlament v roce 2017[2]. Návrh poslance Foldyny (ČSSD) tehdy podpořil spolu s opozicí také téměř celý poslanecký klub ANO. Proti se naopak postavily 2/3 poslanců ČSSD či většina KDU-ČSL. Poslanec Foldyna tehdy tvrdil, že vyloučením spolků dojde ke zrychlení rozhodování. Následné tři roky jeho domněnku nepotvrdily.

Petra Kolínská, koordinátorka projektů Zeleného kruhu
„Veřejná správa by konečně měla zveřejnit přesné údaje o délce konkrétních řízení a důvodech různých průtahů v nich. Bez analýz reálného průběhu řízení nelze nastavit férová pravidla pro všechny účastníky řízení. Je ostuda, že úřady takové analýzy nezpracovávají“.
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu,
„U soudců těsně převážil názor, že k naplnění ústavy stačí, když mají občané právo napadnout územní rozhodnutí či stavební povolení u soudu. Jenomže věcné připomínky občanů by se měly řešit na začátku a ne na konci. Potřebujeme přeci rychlejší a kvalitnější rozhodování úřadů a ne více zdlouhavých soudních sporů.“.

Poznámky

  1. Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 22/17 dne 2. února 2021 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
  2. Sněmovna poprvé od listopadu 1989 ruší občanská práva