Nová strategie rozvoje bydlení dostupnější byty nepřinese, obává se zastupitel Prokop

23. 4. 2021 DVS Bydlení a stavby

Praha – Strategie rozvoje bydlení hlavního města Prahy, kterou vypracoval Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR), neodpovídá potřebám metropole a obsahuje významné nedostatky, je přesvědčen zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 11 Ondřej Prokop. Pomocí pozměňovacího návrhu proto na dnešním jednání městského zastupitelstva vybízí k odložení schválení dokumentu za účelem jeho rozšíření a přepracování.

Ondřej Prokop
Ondřej Prokop

Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze, která by měla nahradit Koncepci bytové politiky hl. města Prahy pro rok 2004 a navazující období, ve stávající podobě počítá s výstavbou 9000 jednotek ročně a rozšířením fondu městských nájemních bytů o přibližně 500 jednotek.

„Vytyčené cíle jsou z mého pohledu zcela neambiciózní a z principu nemohou vést k lepší dostupnosti bydlení,“ nesouhlasí s nastavenými objemy výstavby Ondřej Prokop. „Plánovaný přírůstek nových bytů totiž nepředstavuje ani minimum potřebné pro saturaci poptávky dané přirozeným přírůstkem obyvatel,“ dodává. Skeptický je také v oblasti rozvoje městkého nájemního bydlení. K tomu, aby se město stalo přirozeným regulátorem cen komerčních nájmů, je totiž třeba podíl bytů v jeho vlastnictví výrazně navýšit.

Za velmi závažný nedostatek Strategie pak považuje opomenutí jakékoli zmínky o financování zamýšlené výstavby. „Strategie je bez důkladného rozpracování ekonomických aspektů není úplná. Její schválení tedy nemůžu podpořit,“ uzavírá Ondřej Prokop.

V současné době chybí metropoli už 20 000 bytů, při současném tempu výstavby jejich kumulovaný deficit dosáhne v roce 2030 až 100 000 jednotek. Alarmující je také nízký podíl městských bytů, který obecně významně koreluje s dostupností bydlení ve velkoměstech. Situaci na trhu s bydlením může zvrátit pouze smělá vize, přetavená v propracovaný záměr.

Ondřej Prokop se jakožto opoziční zastupitel a zastupitel MČ Praha 11 věnuje především otázce dostupného bydlení, zejména pak problematice městských nájemních bytů. Názory na bytovou politiku zveřejňuje na svém webu, pravidelně publikuje také v médiích. Nedávno vydal brožuru Problematika bydlení v Praze.