Po havárii na Bečvě navrhuje ministerstvo o půlku nižší pokutu za otravu řek

7. 5. 2021 Arnika Životní prostředí

Pokutu ve výši 25 místo slibovaných 50 milionů korun navrhuje Ministerstvo životního prostředí v novele vodního zákona. Podle Arniky nebude nižší pokuta dostatečnou motivací pro velké chemické a průmyslové závody k zavádění bezpečnostních opatření, ani nevystačí na pokrytí rozsáhlých škod. Spolek to uvedl ve svých připomínkách k návrhu novely, jejichž termín odevzdání uplynul 3. května.

Arnika

„Požadujeme zavedení maximálních sankcí ve výši 50 milionů korun. Po zkušenostech s nedozírnými následky havárie na Bečvě nebo aktuálně na Bílině půjde o adekvátní částku, která vystačí na obnovu říčního ekosystému. Nižší částky budou pro životní prostředí znamenat krok zpět,“ komentuje situaci Kamil Repeš z Arniky.

K podání připomínek k návrhu novely vodního zákon vedly požadavky vyplývající z výzvy Řeky bez jedů směřující k důkladnější ochraně českých řek před znečišťováním toxických látek. Výzvu k dnešnímu dni podepsalo 6909 lidí. Na jejím základě ministr životního prostředí Richarda Brabce v lednu pro viníky havárií přislíbil přísnější tresty.

„Na Ministerstvu životního prostředí jsme proto zahájili práce na novele vodního zákona, kde zvýšíme maximální sankci ze současných 5 na 50 milionů korun a jasně vymezíme zákonem i navazující vyhláškou kompetence jednotlivých úřadů při řešení mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce nebo dokonce kraje,“ uvedl ministr Brabec v odpovědi na otevřený dopis spolku Arnika.