Kontribuce nesmí zdražit byty, pozor si musíme dát na realizovatelnost smluv, ale také například na systémovou podjatost či hospodářskou soutěž

14. 5. 2021 DVS Bydlení a stavby

Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP Hlavního města Prahy projednal a jako informaci přijal materiál Metodika spolupodílu investorů do území připravený týmem 1. náměstka primátora Hlavního města Prahy, Ing. arch. Petra Hlaváčka. Jakkoli se jedná o materiál, za kterým je vidět velký kus práce, některé zásadní otázky dosud nebyly odpovězeny. Je proto nezbytné nespěchat, najít relevantní odpovědi, přesvědčit se o možných rizicích a až poté jej přijmout.

„Dnes jsem na Výboru pro územní a regionální rozvoj vznesl několik dotazů. Právě odpovědi na ně jsou klíčové proto, zda je možné materiál podpořit a přijmout, nebo zda je nutné jej dále dopracovat či přepracovat,“ říká Ing. Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města, člen Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP a místostarosta Prahy 11. „Hlavní pozornost se musí soustředit na to, aby nedošlo ke skokovému zdražení bydlení v Praze. Již dnes je jeho dostupnost jednou z nejhorší v Evropě, velkou měrou nefunkčností systému a komplikacemi, které pro rozvoj bytového fondu vytváří samo město. Jak ostatně potvrzuje například IPR, který spočítal takzvanou regulační daň,“ vysvětluje Prokop. Proto je podle něj na místě být opatrný před přijetím materiálu, který by znamenal zdražení průměrného pražského bytu o další 3 %, tedy až o 150 tisíc korun. „Odmítám zdražení byť o udávaná tři procenta, navíc se ale obávám, že ve skutečnosti to může být mnohem více – a tím, kdo to ponese na svých bedrech budou opět lidé, kteří chtějí v Praze najít dostupné bydlení,“ podotýká Prokop

Potřeba je podle Prokopa vyjasnit také další otázky, především právního charakteru. „U takto zásadního materiálu, byť se jedná vlastně jen o doporučení a závazek je oficiálně jen dobrovolný, bych rád znal stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, a to nejen z pohledu systémové podjatosti a práva města takové smlouvy uzavírat, ale například také z pohledu možného problému v oblasti hospodářské soutěže,“ vysvětluje Prokop dále. Ostatně náměstek Hlaváček sám uznal, že na některé z podnětů Prokopa odpovědi nemá a je potřeba body dále dopracovat. Jednalo se, kupříkladu, o zajištění investic daných kontribucí na cizích pozemcích, dopad některých opatření na investory a jejich financování, či na praktickou možnost investorů podepsat závazky, které nelze v dané době vyčíslit a tedy nahodnotit.

„Kontribuce jsou potřeba, je to cesta správným směrem. Je dobře, co bylo připraveno – neměli bychom nyní ale spěchat za každou cenu. Měli bychom – pro úspěšné naplnění kontribucí – najít bezpečné prostředí pro investory i město tak, aby nově nastavený systém spolupráce nemohl být v budoucnu jakkoli zpochybněn,“ uzavírá Prokop.