Pokuta obci Sviadnov za loterijní vyhlášku je pravomocná

17. 5. 2021 ÚOHS Ostatní

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna rozhodl o rozkladu podaném obcí Sviadnov ve věci protisoutěžní regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her na území obce. Rozklad byl zamítnut, nicméně rozhodnutí prvního stupně bylo částečně změněno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Obec Sviadnov uplatňovala na svém území obce regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her pouze na vybraných adresních místech, aniž by výběr těchto adresních míst byl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Od 2. ledna 2016 byla tato místa uvedena v příloze obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, která byla s účinností od 1. ledna 2017 změněna obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016.

Uvedené jednání bylo na území obce Sviadnov způsobilé narušit a v určitém období i narušilo bez objektivně ospravedlnitelných důvodů hospodářskou soutěž na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her a na trhu provozování provozoven s tímto předmětem podnikání, a to zvýhodněním soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry/hazardní hry a provozovny k tomuto účelu.

Předseda Úřadu zkrátil dobu trvání přestupku vzhledem k tzv. trhání skutku okamžikem zahájení správního řízení. Tato úprava se následně promítla do určení výměry pokuty, která byla snížena na konečných 86 tisíc korun.

Milena Marešová