Internet v domácnostech – průzkum internetového připojení

25. 6. 2021 OF 2–3/2021 Veřejná správa online

Málokdo si před rokem dokázal představit, jak téměř ze dne na den vzroste význam internetového připojení v našich domácnostech, kam se připojila nemalá část kancelářské populace a celá školská výuka. V těchto časech se domácí internetové připojení stalo kritickým nástrojem, bez kterého se školní výuka a práce z domova neobejde.

V tomto kontextu přinášíme některé výsledky průzkumu, který v listopadu a prosinci 2020 realizovala společnost Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oproti obdobnému průzkumu v roce 2019 je v kontextu pandemie významný posun na trhu:

  1. Nároky uživatelů na kvalitu připojení se neustále zvyšují, což se projevuje pokračujícím růstem podílu optických přípojek umožňujících poskytovat rychlost přenosu dat až 1 Gb/s (21 % respondentů) a pozvolným poklesem kabelového (29 % respondentů) a bezdrátového internetu, i když tento způsob stále zůstává mezi respondenty dominantní (38 % respondentů). Uživatelé stále více využívají rychlostí připojení nad 100 Mb/s (28 % respondentů);
  2. Z uživatelského pohledu je významná poptávka po „super rychlém internetu“ (58 % respondentů) a zvyšuje se i ochota uživatelů si na vyšší rychlosti připlatit (48 % respondentů z respondentů uvažujících o “super rychlém internetu) – průměrná částka, kterou jsou respondenti ochotni k současným výdajům za internet připlatit, pokud by tak získali super rychlý internet (nad 500 Mb/s) je 274,7 Kč měsíčně;
  3. Jedním z hlavních důvodů tohoto trendu je skutečnost, že téměř 77 % respondentů vloni využívalo domácí připojení pro práci z domova a 56 % pro domácí výuku, přičemž více než polovina z těchto uživatelů deklarovala, že vloni takový způsob využívání domácího připojení významně zvýšilo. Uživatelé potvrzují, že k významnému zvýšení spotřeby došlo v menší míře prakticky u všech služeb, ke kterým svoji přípojku využívají;
  4. Přestože většina respondentů využívá domácí připojení k práci, pouze 3,6 % z nich dostávalo od zaměstnavatele na domácí internetové připojení příspěvek;
  5. Respondenti zaznamenali v kontextu pandemie COVID-19 změny v kvalitě připojení a téměř třetina uživatelů uvádí zhoršení kvality domácího internetového připojení. V této souvislosti se více než 25 % nespokojených uživatelů pokoušelo o změnu poskytovatele, ale zrealizovat tuto změnu se podařilo pouze 7,3 % respondentům;
  6. Celkově došlo k nárůstu spokojenosti respondentů s kvalitou připojení o 4 % (60 % respondentů). Jsou nicméně patrné významné regionální rozdíly – nejnižší spokojenost je v Karlovarském, Středočeském a Pardubickém kraji (cca 52 % nespokojených respondentů), nejvyšší spokojenost naopak v Plzeňském kraji (pouze 32 % nespokojených respondentů);
  7. Obvyklá měsíční platba respondentů za připojení bez ohledu na rychlost se pohybuje v rozmezí 350–500 Kč (43 % respondentů), nicméně i zde existují významné regionální rozdíly, kdy k nejdražším krajům patří Praha a Karlovarský kraj (36 % respondentů platí více než 500 Kč), k nejlevnějším krajům patří naopak Jihočeský a Plzeňský kraj (77 % resp. 55 % respondentů platí méně než 350 Kč).
Graf 1. Spokojenost respondentů a přenosová rychlost
Graf 1. Spokojenost respondentů a přenosová rychlost
Graf 2. Technologie připojení a spokojenost respondentů
Graf 2. Technologie připojení a spokojenost respondentů

Průzkumu se zúčastnilo téměř 6 tisíc domácností. Podle skupin obyvatelstva se průzkumu zúčastnilo 5,6 % studentů, 84,6 % pracujících a 9,7 % důchodců. Zastoupení respondentů podle velikosti obce – 33,5 % do 2 000 obyvatel, 23,6 % do 20 tisíc obyvatel a ve větších městech 42,8 %. Celý průzkum je ke stažení na webu www.grantthornton.cz.