Česko plánuje zbytečné spalovny. Palivo ve formě odpadů se bude muset dovážet ze zahraničí

24. 6. 2021 Arnika Životní prostředí

V Česku se zvyšuje kapacita stávajících spaloven a aktuálně pokračují přípravy na vybudování nových zařízení k pálení odpadů. Podle dostupných dat má celková kapacita spaloven vzrůst téměř na dvojnásobek oproti dnešku a zařízení budou připravena pálit až 36 % komunálních odpadů. Jednoznačně tím převýší množství 25 % komunálních odpadů, které bude možné podle evropské strategie po roce 2035 pálit.

Arnika

Vytváří se tak obrovský tlak na dovoz odpadů pro spalovny ze zahraničí, který ještě více usnadnil i nový zákon o odpadech. Cementárny již dnes spalují zčásti odpady dovezené ze zahraničí, například cementárna Prachovice tak činí z více jak 15 % své kapacity[1]. Arnika proto vyzývá k zastavení příprav nových spaloven v Českých Budějovicích, Plané nad Lužnicí a zrušení povolení pro mělnické ZEVO.

„Z Česka se stává spalovnářská velmoc. Ministerstvo životního prostředí připravilo dokonalé podmínky pro spalovnářský byznys povolením dovozu odpadu k energetickému využití ze zahraničí v novele zákona o odpadech a vyhláškou vedoucí k využití strusky ze spaloven pro stavbu silnic ve velkém. Nepotřebujeme žádné nové spalovny v Českých Budějovicích nebo v Plané nad Lužnicí a obejdeme se i bez té mělnické. Naopak žádáme maximální možnou podporu třídění a recyklace, zavedení zálohového systému na vratné PET lahve a plechovky a také podporu poptávky po recyklovaných výrobcích,“ upozorňuje Jindřich Petrlík z Arniky.

Jedním z cílů evropské strategie je také snaha o předcházení vzniku komunálních odpadů, jejichž množství by nemělo výrazně růst. Po roce 2035 při naplňování evropské směrnice budeme muset minimálně 65 % odpadů zrecyklovat a skládkovat nanejvýš 10 % komunálních odpadů, které nepůjde nijak využít. Pro spalovny tak zbyde 25 % komunálních odpadů (tj. 1,5 mil. tun), jenže při srovnání celkové kapacity všech spaloven (tj. 2,107 mil. tun), bude zařízením chybět zhruba 600 tisíc tun odpadů ročně.

Statistiky však nezahrnují kapacity plánovaných zařízení, bez kterých se Česká republika jednoznačně obejde. Kvůli naplnění kapacity spaloven nezbyde nic jiného než odpady dovážet ze zahraničí.

Bilance nakládání s odpady v České republice v mil. tun/rok
Současný stav Odpady v mil. tun – odhad k 2020 Stav po roce 2035 Odpady v mil. tun
Recyklovaný odpad 34 % 2,04 65 % 3,90
Odpad na skládkách 46 % 2,76 10 % 0,60
Odpad spálený ve spalovnách, cementárnách apod. 15 % 0,91 25 % 1,50
Nejasné anebo nezařaditelné nakládání s odpady 5 % 0,3 0 %
Celkové průměrné množství odpadů vyprodukovaných v Česku za rok 100 % 6,01 100 % 6,00

Komentář k tabulce: Poslední dostupné údaje od MŽP pochází z roku 2019, kdy v ČR produkce komunálních odpadů činila 5,87 mil. tun. Průměrný meziroční nárůst dlouhodobě činí zhruba 0,1 mil. tun, proto za rok 2020 počítáme s produkcí 6 mil. tun komunálních odpadů. Cílem do budoucna je celkové množství produkovaných odpadů snižovat anebo jejich růst zastavit, a proto počítáme se 6 mil. tun odpadů i pro rok 2035.

Ve spalovnách komunálních odpadů se v roce 2020 spálilo 723 tisíc tun odpadů, v cementárnách se celkem spálilo 338 tisíc tun odpadů, z nichž odhadem 15 % odpadů bylo importováno ze zahraničí. Například cementárna Čížkovice spaluje komunální odpady jen v menší části své kapacity. Celkem tedy bylo spáleno odhadem 913 tisíc tun komunálních odpadů.

Spalovny a cementárny ani přitom nevyužily svou reálnou kapacitu, která v loňském roce činila 1,166 mil. tun.

MŽP vykazuje 41 % recyklaci komunálních odpadů, ale zahrnuje do toho například i spalování v cementárnách.

Kapacity pro spalování odpadů neboli tzv. energetické využití odpadů v mil. tun/rok, nezahrnují plánované spalovny v Českých Budějovicích a Plané nad Lužnicí, u kterých hodnocení EIA teprve probíhá.

Stávající zařízení Současná kapacita Schválená kapacita po navýšení
Cementárny (celkem 5)* (TAP) 0,386 0,496
Termizo, a. s., Liberec 0,096 0,096
Pražské služby, a. s., ZEVO Malešice 0,330 0,394
SAKO Brno, a. s. 0,248 0,380
Plzeňská teplárenská, a. s., ZEVO Plzeň – Chotíkov 0,105 0,105
Zařízení s kladným hodnocením EIA   Schválená kapacita nových zařízení
Veolia Energie ČR, a. s., Karviná (TAP) X 0,061
Veolia Energie ČR, a. s., Přerov (TAP) X 0,114
United Energy, a. s., Komořany X 0,150
ČEZ Mělník X 0,310
Celková kapacita 1,166 2,107

* Cementárny, které využívají odpad jako tuhé alternativní palivo: Českomoravský cement, a. s. Radotín, Lafarge Cement, a. s. Čížkovice, Cemex Czech Republic, s. r. o., Prachovice, Českomoravský cement, a. s., Mokrá a Cement Hranice, a. s.

Česko bojuje s velkým nedostatkem firem schopných odpad zpracovat. Recykláty, ze kterých se vyrábí nové produkty, bývají navíc mnohem dražší než nové suroviny. U hůře využívaných druhů plastového odpadu pak zcela chybí ekonomická motivace k jejich využití. Nebývalou podporou výstavby spaloven se tak Česko vydává opačnou cestou než evropské státy. Například Dánsko vyhlásilo záměr snížit počet spaloven odpadu téměř o třetinu, aby omezilo emise oxidu uhličitého.

Poznámky

  1. Odpověď MŽP ČR spolku Arnika na žádost o informace o vydaných povoleních k dovozu odpadů ze zahraničí pro cementárnu Prachovice. Pro rok 2020 získala cementárna tři povolení na dovoz celkem 13 250 tun odpadů ze zahraničí.