Fulnek získal Odpadového Oskara za prvenství v rámci kraje i celé republiky

23. 9. 2021 Arnika Životní prostředí

V kategorii měst nad 5000 obyvatel vyprodukují obyvatelé Fulneku nejméně směsných odpadů a navíc vytřídí 50 % odpadů, což je opět výjimečný výsledek. Poděkování si zasloužily i další obce kraje, které získaly Odpadového Oskara v dalších kategoriích.

Arnika

V kategorii měst nad 5000 obyvatel vyprodukují obyvatelé Fulneku nejméně směsných odpadů a navíc vytřídí 50 % odpadů, což je opět výjimečný výsledek. Poděkování si zasloužily i další obce kraje, které získaly Odpadového Oskara v dalších kategoriích.

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos posedmé. Jeho snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a zároveň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.

„Mnohem důležitější než plnění legislativních cílů je naše chování k planetě. Ke zodpovědnému přístupu lidí pomáhá například systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob, re-use centra a další motivace, aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovně. Díky tomu se městům podařilo udržet vynikající výsledky i během pandemie covid-19, zatímco v řadě měst produkce směsných odpadů rostla,“ říká Milan Havel z Arniky.

Výsledky obcí a měst podle údajů za rok 2020
Pořadí Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel
1. místo Mokré (37,3 kg/ob) Chvalšiny (41,6 kg/ob) Fulnek (98,4 kg/ob)
2. místo Brňany (42,8 kg/ob) Hýskov (67,2 kg/ob) Kdyně (117,3 kg/ob)
3. místo Stehlovice (49,3 kg/ob) Družec (74,9 kg/ob) Slavičín (123,7 kg/ob)
Výsledky v jednotlivých krajích za rok 2020
Kraj Kategorie
do 1000 obyvatel 1001 až 5000 obyvatel nad 5000 obyvatel
Středočeský nehodnoceno Hýskov

(67,2)

Sedlčany

(132,8)

Liberecký Dalešice (42,5) Malá Skála (85,9) Jablonec nad Nisou (139,8)
Ústecký Brňany (42,8) Bechlín (125,0) není známo
Karlovarský nehodnoceno Svatava (100,9) Ostrov (144,4)
Plzeňský nehodnoceno Nezvěstice (84,4) Kdyně (117,3)
Jihočeský Stehlovice (51,2) Chvalšiny (41,6) Písek (139,9)
Královéhradecký Mokré (37,3) Častolovice (99,4) Třebechovice pod Orebem (133,2)
Pardubický nehodnoceno Čeperka (107,6) Vysoké Mýto (127,8)
Jihomoravský Rostěnice-Zvonovice (84,7) Uherčice (84,9) Kyjov (138,0)
Olomoucký Tučín (58,8) Doloplazy (102,4) Litovel (149,4)
Zlínský nehodnoceno nehodnoceno Slavičín (123,7)
Moravskoslezský Bocanovice (54,0) Bukovec (87,9) Fulnek (99,9)
Vysočina Malý Beranov (72,7) Velký Beranov (137,1) Jihlava (144,5)

Příkladem dobré praxe se v letošním ročníku Odpadových Oskarů stal městys Okříšky za výborné výsledky odpadového hospodářství. Obec již dnes dosahuje 60 % úrovně třídění a splňuje požadavek nové legislativy na obce pro rok 2025. Přestože zde domácnosti platí za odpady poplatek na hlavu, jsou motivováni k prevenci a třídění malým objemem popelnic. Jde o motivaci domácností než platby podle produkce odpadu, přesto je velmi účinná. Řada obcí právě z tohoto důvodu snížila frekvenci svozu směsného odpadu. Odpadové hospodářství Okříšek je zajímavé tím, že k regulaci objemu popelnic dochází i při týdenním a čtrnáctidenním svozu. Průměrný objem popelnice se proto pohybuje kolem cca 2,6 litru na 1 obyvatele a den.

Obyvatelé České republiky mají opravdu vysokou průměrnou produkci odpadů, konkrétně 195 kg směsných a 45 kg objemných za rok. Do roku 2025 proto mají obce ze zákona za úkol vytřídit 60 % svých komunálních odpadů. Tohoto cíle prakticky není možné dosáhnout bez snížení roční produkci směsných odpadů pod 150 kg na obyvatele. Nastavením účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměrnou produkci odpadů až o 50 kg za rok, v případě živností o 20 až 40 kg za rok. Postupným omezováním vyhazování obrovského množství odpadů by Česká republika měla postupně v letech 2025, 2030 a 2035 plnit cíle odpadové legislativy a zvyšovat míru recyklace na 55, 60 a 65 %.

Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu.