Jak na sociální bydlení? Odpověď nabízí nová brožura MPSV

16. 11. 2021 MPSV ČR Sociální problematika

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociálního bydlení vydává nový materiál s názvem Sociální bydlení v ČR. Brožuru ocení zejména starostové a zástupci obcí, kteří hledají způsob, jak nastavit systém sociálního bydlení pro své občany a zajistit tím tak jednu z nezbytných částí bytové politiky obce. Jedná se o inspirativní materiál, který motivuje k sociálnímu bydlení zejména skrze již prověřenou dobrou praxi 16 obcí, které spolu s MPSV úspěšně pilotovaly systém sociálního bydlení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

„Brožura Sociální bydlení v ČR, kterou jsme v tištěné podobě rozeslali do všech ORP a krajů v ČR, pomáhá rozvíjet či zavést systém sociálního bydlení v angažovaných obcích či jim minimálně ukazuje ten správný směr. Doufám, že na stránkách brožury zástupci obcí naleznou nejen potřebné informace a odpovědi na své otázky, ale i inspiraci v důležitých zkušenostech konkrétních obcí se sociálním bydlením,“ říká David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce.

Materiál poskytuje základní informace o sociálním bydlení, vyvrací mýty, když ukazuje, že za sociální byt na dobu určitou nájemníci klasicky platí nájem, a také přináší zkušenosti z českých měst a vesnic s tím, že nejde pouze o experiment ze zahraničí. Dále představuje různé přístupy k sociálnímu bydlení, ale i jednotnou myšlenku, že prevence je levnější než řešení následků. Mimo jiné brožura shrnuje nezbytnou podmínku systému, který kombinuje tři klíčové pilíře: 1. bydlení v bytech, 2. sociální práci a 3. sociální dávky. I díky zapojeným obcím do projektu Podpora sociálního bydlení se podařilo prokázat význam podpory rozvoje bydlení pro občany, a to nejen prostřednictvím územního plánování, ale i samotným poskytováním nájemního bydlení a podpory sociální práce.

„Dostupné bydlení i sociální práce tak pomáhají lidem v různých životních situacích zůstat ve své domovské obci, což je důležitým aspektem pro správné a ‚zdravé‘ fungování obce,“ dodává David Pospíšil.

Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení již od roku 2017 provozuje Kontaktní centrum sociálního bydlení, které je v případě dotazů ohledně sociálního bydlení k dispozici jak obecné veřejnosti, tak zástupcům obcí či neziskovým organizacím. Může mimo jiné nabídnout individuální konzultace k aktuálním problémům v oblasti sociálního bydlení v obci či regionu, konkrétní zkušenosti a příklady dobré praxe, expertní a metodickou podporu v oblasti sociálního bydlení a zprostředkování komunikace s některými dalšími ministerstvy.