K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Závěry Národní konference Venkov 2021

Datum: 10. 1. 2022, zdroj: OF 5/2021, rubrika: Regiony

Národní konference Venkov 2021 se konala 12.–14. října ve Žďáru nad Sázavou. Účastníci konference zaměřili jednání na čtyři tematické okruhy, které projednávali nejprve v plénu, poté samostatně v pracovních skupinách a celý den byl jednotlivým tématům věnován také formou exkurzí v rámci Vysočiny. Právě zdejší krajská organizace Spolku pro obnovu venkova ČR byla v letošním roce organizátorem konference.

První téma Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově uvedl v úvodu Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství. Zdůraznil priority Programu rozvoje venkova, zejména podporu inovací zemědělských podniků, podporu mladých zemědělců a operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Pracovní skupina navrhla dva body do závěrů konference – viz výsledky hlasování.

Druhé téma Klimatická změna a péče o krajinu byla uvedena Ing. Lindou Stuchlíkovou, ředitelkou odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí. Uvedla všechny nástroje a programy podporující ochranu přírody i krajiny z evropských i národních zdrojů. Pracovní skupina z tohoto tématu navrhla tři body pro závěry konference.

Třetí téma CLLD/LEADER a jeho budoucnost uvedl Ing. Jiří Kirst, předseda Národní sítě MAS ČR. Zdůraznil hlavní zásady komunitně vedeného místního rozvoje a principy metody LEADER – propojení všech aktivit, postupovat při řešení problémů zdola nahoru – pracovat spolu i samostatně, stále hodnotit výsledky a dávat si nové cíle. Do závěrů navrhla pracovní skupina dva body pro zadané téma.

Čtvrté téma Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch na úvod prezentoval Bc. Libor Honzálek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V pracovní skupině tohoto tematického směru se účastníci také seznámili s prezentacemi „Potenciál venkova jsou lidé“ a „Kreativní průmysl/kultura na venkově.“ Do závěrů skupina navrhla dva body.

Závěry národní konference podle % hlasujících

  1. Motivovat mladé lidi pro život na venkově (31 % hlasujících) – Téma IV.
  2. Řídící a kontrolní činnost Řídících orgánů operačních programů musí vycházet ze strategií Místních akčních skupin a nikoliv naopak (16 %) – Téma III.
  3. Zalidněný venkovský prostor s dostatkem životaschopných ekonomických modelů a přirozeně motivovaných zemědělců (11 %) – Téma I.
  4. Zahrnutí opatření k omezení příčin klimatické změny i omezení následků do svých vzdělávacích, dotačních i legislativních politik s důrazem na podporu řešení problému venkova (10 %) – Téma II.
  5. Zapojit státní rozpočet do oblastí podpory nedotovaných z EU (10 %) – Téma III.
  6. Zajistit základní péči pro obyvatele, dobrá dojezdová vzdálenost (9 %) – Téma IV.
  7. Podpora zemědělství tak, aby bylo dostupné, pokud možno nejširším skupinám zemědělců, nemůže však být jediným řešením pro všechny situace (5 %) – Téma I.
  8. Udržení vody v krajině je hrozba i příležitost pro venkovský prostor (5 %) – Téma II.
  9. Je nutná mezisektorová spolupráce mezi vlastníky půdy, hospodáři a státní správou (3 %) – Téma II.