Síň slávy – pocta za rozvoj venkova

7. 1. 2022 OF 5/2021 Ostatní

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR – jsou vyhlašovateli ocenění „Síň slávy – pocta za rozvoj venkova“.

Jako prvnímu bylo uděleno ocenění Osobnost venkova Ing. Jiřímu Vačkářovi, in memoriam, v roce 2018, za celoživotní přínos českému venkovu, zahájení národního Programu obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení při vzniku evropského Programu rozvoje venkova v ČR. V roce 2019 se této pocty dostalo panu Ing. arch. Janu Florianovi.

1. října t. r. byli do pomyslné Síně slávy uvedeny další osobnosti, a sice za rok 2020 Josef Bezdíček a Ing. Jan Kruml, osobnost venkova 2021. Ocenění převzali z rukou předsedkyně SPOV ČR Veroniky Vrecionové, předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, předsedy Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu PČR Jiřího Voseckého, předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka, místopředsedy SMO ČR Pavla Drahovzala a Jana Buriana, ředitele Národního divadla v Praze.

Osobnosti venkova – Ing. Jan Kruml a Josef Bezdíček
Osobnosti venkova – Ing. Jan Kruml a Josef Bezdíček

Josef Bezdíček je emeritní starosta obce Čermná nad Orlicí a čestný předseda Komory obcí Svazu měst a obcí České republiky. Funkci starosty vykonával 24 let, hájil zájmy malých obcí v okresním shromáždění obcí v okrese Rychnov nad Kněžnou, byl při ustavení Výboru malých obcí, dnešní Komory obcí SMO ČR a od roku 2002 se stal jejím předsedou a zároveň místopředsedou Svazu. Byl aktivním propagátorem soutěže Vesnice roku a předsedal její komisi v Královéhradeckém kraji. Je také držitelem ocenění Zasloužilý hasič a dlouholetým členem redakční rady časopisu Obec a finance.

Ing. Jan Kruml jako projektant stál u zrodu řady staveb respektujících tradice venkova a prokazujících soulad s krajinou. Jeho jméno je od samého počátku spojeno s přípravou českého Programu obnovy vesnice a se vznikem Spolku pro obnovu venkova ČR. Prosazoval podporu venkova a přispěl k získání dotací pro tento program ze státního rozpočtu. Stál u vzniku soutěže Vesnice roku a zasadil se o její rozšíření o kategorii Zlatá cihla. Jeho publikační, odborná a osvětová činnost ve prospěch venkova je bezmezná včetně úzké spolupráce s redakcí našeho periodika. V roce 2018 byl oceněn titulem osobnost místní samosprávy.