Program Obchůdek 2021+ pomáhá prodejnám na venkově

4. 1. 2022 OF 5/2021 Dotace

Do dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který pomůže prodejnám na venkově, se zapojilo už deset krajů.

V první výzvě z programu Obchůdek 2021+ mohly kraje žádat o podporu do konce října. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1000 obyvatel, popř. do 3000 obyvatel, kdy v dané místní části nežije víc než 1000 lidí, v něm mohou dostat finanční podporu na provoz až 100 000 Kč.

Podporu z programu Obchůdek 2021+ je možné využít ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. Žadatel o dotaci se obrátí na kraj, ve kterém se malá prodejna nachází a je to právě kraj, který finanční podporu poskytuje. Kraje a starostové vesnic jsou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm subjektům, které ji nejvíce potřebují.

Koloniály mohou obdržet až sto tisíc korun na financování provozních výdajů za měsíce leden až říjen 2021, tedy na mzdy, nájem, vytápění či na náklady spojené s akceptací platebních karet. Další výzvy plánuje MPO vyhlašovat až do roku 2025.

Podání žádostí krajů i hodnocení probíhá v systému AIS MPO a je velice jednoduché. K dispozici je i speciální web na adrese www.obchudek2021plus.cz, kde najdou kraje i obchodníci další informace. Provozovatelé venkovských koloniálů mohou také získat v rámci dalšího projektu MPO ceskoplatikartou.cz platební terminál na minimálně 6 měsíců zdarma a nehradí ani poplatky za provedené transakce.

Program Obchůdek 2021+ je financován ze státního rozpočtu ČR. MPO v něm vyhlašuje jednotlivé výzvy a kraje si mohou požádat o podporu. MPO krajské žádost vyhodnotí a vydá rozhodnutí o dotaci. Zájemci o tuto pomoc (provozovatelé venkovských obchůdků) se obracejí na kraje, které podporu nejdřív předfinancují a o poté požádají MPO o proplacení.

Příjemcem dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu je kraj, který požádá o dotaci v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech. Maximální dotace pro kraj z programu OBCHŮDEK 2021+ je 3 mil. Kč/rok. Na jednu prodejnu smí kraj použít maximálně 100 000 Kč z programu a tyto prostředky budou použity na provozní financování.

Kraj pro své území připraví a vypíše program na podporu provozu venkovských prodejen. V kraji může být žadatelem o finanční podporu z toto programu podnikatelský subjekt, nebo obce, provozující Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Příslušný kraj je povinen poskytnout finanční podporu v souladu s platnými pravidly veřejné podpory.