Pokuta pro Jablonec nad Nisou za přímé zadání smlouvy na autobusovou dopravu potvrzena

31. 1. 2022 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad statutárního města Jablonec nad Nisou a potvrdil tak pokutu ve výši 150 000 korun, která tomuto městu byla uložena za nezákonné uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu ze 4. 11. 2021, které bylo napadeno rozkladem, se město Jablonec na Nisou dopustilo porušení zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, když uzavřelo s dopravcem smlouvu přímým zadáním s odkazem na vznik mimořádné situace, aniž by byly splněny podmínky pro přímé zadání. V daném případě se nejednalo o mimořádnou situaci. Město mělo poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících zajištěno původní smlouvou s dopravcem BusLine LK s.r.o., a to až do dne 31. 1. 2021, kdy tato smlouva zanikala uplynutím času, na který byla sjednána. Ke dni zahájení plnění nové smlouvy (tj. ke dni 1. 2. 2021) tedy neexistoval závazek poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, k jehož přerušení či ohrožení by mohlo dojít.

Předseda Úřadu zamítl rozkladové námitky zadavatele, když konstatoval, že nepřináší nic nového oproti jeho argumentaci v prvoinstančním řízení. Podle předsedy Mlsny smlouva jednoznačně nebyla uzavřena za mimořádné situace, neboť ta musí být chápana jako situace, na kterou se objednatel nemohl připravit. Mimořádná situace musí mít znaky náhlosti, neobvyklosti, překvapivosti, čímž uplynutí doby platnosti, resp. účinnosti původní smlouvy rozhodně není.