Postaví obec Psáry byty pro nové učitele se sdílenými prostory a správou?

13. 4. 2022 Arnika Bydlení a stavby

Psáry – Učitelky a učitelé z místní základní a mateřské školy se zúčastnili vůbec prvního workshopu na téma sdíleného bydlení, které by se do budoucna mohlo stát i pro jednotlivce řešením současné bytové krize. Vedení obce se jako první v republice zapojilo do výzkumného projektu, který si klade za cíl zjistit, jak velká ochota sdílení je pro Čechy přijatelná, čeho se nejvíc obávají a co by naopak uvítali. Na základě těchto dat bude možné připravit jakýsi návod a legislativní rámec, který by mohl jednotlivce i města v celém procesu úspěšně provázet.

Arnika

„Uvažované startovací byty v rámci tohoto projektu chystáme primárně pro mladé nově příchozí učitele. Chtěli bychom jim tímto nabídnout benefit ve formě zvýhodněného nájmu v obecním projektu, který navíc přinese participativní dimenzi. Ta by měla ušetřit náklady obce a zároveň umožnit vzájemné sdílení, jehož míra bude definována právě v rámci workshopů,“ popsal záměr starosta Milan Vácha.

Projekt je v úvodní fázi, kdy z nasbíraných podnětů od současných zaměstnanců školy vznikne stavební program, který bude architektem přetvořen do konkrétního stavebního projektu. Prvotní představou je výstavba šesti obecních bytových jednotek, jejich finální velikost se bude odvíjet právě od konečných představ a požadavků na sdílení.

„Učitelky a učitelé, kteří se workshopu zúčastnili, se měli vžít do role svých nově příchozích kolegů a zhodnotit, co by byli ochotní sdílet. Zprvu byli z participace bydlení trochu zaskočeni, ale při hlubším ohledání tématu vnímali jeho benefity, sociální i environmentální. Za jasně definovaných podmínek, včetně předem daných pravidel správy, by povětšinou byli ochotní v takovém projektu bydlet,“ popsal dojmy z prvního setkání urbánní sociolog Václav Orcígr ze sdružení Arnika, který se na vývoji projektu participativního bydlení podílí. „Sdílené bydlení je u nás stále nová věc. Panuje poměrně silná obava ze sdílení obecně – konkrétně z konfliktů a nedostatku soukromí. Bylo zřejmé i jasné odmítnutí ke společným finančním investicím.“

Participativní bydlení je dnes už běžné ve velkých městech našich zahraničních sousedů, kde existuje celá řada jeho podob. V Psárech se bude s největší pravděpodobností jednat o sdílení určitých společenských prostor a komunitní podílení se na následné správě budovy. Výhodou pro učitele pak budou nízké náklady na bydlení oproti trhu. Výstavbu chce obec realizovat v horizontu několika let. Na druhém workshopu se účastníci budou již věnovat konkrétním možnostem prostorových řešení. Během jara proběhnou workshopy také v Liberci a Jihlavě.