Ambasador kvality, soutěž pro úspěšné organizace

20. 6. 2022 OF 2–3/2022 Ostatní

Česká společnost pro jakost vyhlašuje 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky. Účast v soutěži nabízí nezávislé posouzení organizace a vhodnou zpětnou vazbou pro její vedení, že je na dobré cestě k udržitelnému zajištění kvality řízení i kvality poskytovaných služeb.

Ambasador kvality České republiky

Tato „kvalitářská“ soutěž se zaměřuje nejen na hodnocení ekonomických výsledků, ale především na posouzení přístupu organizací ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.

V rámci hodnocení se posuzuje pět oblastí. První se soustředí na oblast strategického a procesního řízení. Druhá se zaměřuje na dosažené výsledky v oblasti kvality. Třetí se zabývá aktivitami organizace na podporu kvality. Ve čtvrté oblasti jde především o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Poslední se týká zákaznického přístupu.

Ambasadorem kvality za rok 2021 se stalo město Hranice. Hodnotitelé pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracovníci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality.

Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena: „Účast v soutěži je pro organizace veřejného sektoru inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení.“

Účast v první fázi soutěže je bezplatná. Organizace, u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí soutěžní poplatek. Přihlášky se přijímají do konce září 2022. Poměřte své know-how a příkladnou praxi a staňte se novým Ambasadorem kvality České republiky.

Více o soutěži najdete na webových stránkách www.csq.cz.