Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

22. 6. 2022 MPSV ČR Sociální problematika

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo jednu z prvních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Zaměřuje se na zajištění dostupnosti sociálních služeb a je pro ni vyčleněno zhruba 6,6 miliard korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje, včetně hlavního města Prahy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

V rámci výzvy bude možné podporovat sedm druhů sociálních služeb. Půjde o azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace (mimo pobytovou formu), intervenční centra, osobní asistence, podporu samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen.

„Uplynulé období bylo pro sociální služby velkou zatěžkávací zkouškou, musely se vypořádat s nedostatkem financí a v poslední době i s růstem nákladů. Možnost čerpání evropských peněz je proto v současné době velmi vítaným zdrojem financování,“ vyzdvihl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Oproti minulému programovému období bude u výzvy Zajištění dostupnosti sociálních služeb mnohem jednodušší vykazování (tzv. jednotkové). Pro každý druh sociální služby byla stanovena částka potřebná pro dosažení „jednotky“. U pobytových sociálních služeb se jedná o náklady na lůžko za měsíc, u ambulantních a terénních sociálních služeb jde o náklady na úvazek sociálního pracovníka za měsíc. Nebude tedy již nutné dokládat jednotlivé účetní doklady, ale budou proplaceny prostředky podle vykázaného počtu lůžek nebo úvazků.

Celkem bude na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě v období 2021–2027 vyčleněno přes 18 miliard korun. Aktuální informace o této a dalších výzvách jsou dostupné na webových stránkách www.esfcr.cz spolu se všemi nezbytnými dokumenty pro žadatele a příjemce v rámci programu OPZ+.