Vítězná historická sídla v krajích

30. 6. 2022 OF 2–3/2022 Regiony

Vítězná historická sídla v krajích v realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2021.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Praha 1 – MPR, Hlavní město Praha

1 265 KP na území MPR (895 ha)

Městská část Praha 1 provedla revitalizaci řady veřejných prostorů, probíhá anebo byla dokončena obnova mnoha památkově hodnotných objektů. Provozuje vlastní fond na ochranu kulturního dědictví. V roce 2021 obdržela městská část Praha 1 v rámci programu 2 505 000 Kč na obnovu dvou kulturních památek.

Prachatice – MPR, Jihočeský kraj

135 KP na území (12,05 ha)

Město se stalo Historickým městem za rok 2002, pracuje systematicky a dlouhodobě si udržuje jedno z předních postavení v plnění Programu regenerace. Nadační fond města Prachatice pro rozvoj a péči o kulturní památky přispívá jak na obnovu památek, tak na nepamátkové objekty v MPR. Do Programu regenerace s výší dotace 2 111 000 Kč byla v roce 2021 zařazena obnova 9 kulturních památek.

Boskovice – MPZ, Jihomoravský kraj

37 KP na území MPZ (39,73 ha)

Město systematicky pracuje na regeneraci MPZ, díky tomu v MPZ, nejživější části města, nedochází k vytlačování bydlení a základní obchodní sítě. Město pracuje na regulaci reklamy a daří se turisticky zatraktivnit území židovského města. V roce 2021 proběhla v rámci programu obnova 3 kulturních památek s dotací ve výši 775 000 Kč.

Loket – MPR, Karlovarský kraj

93 KP na území MPR (17,56 ha)

Město soustavně pečuje o kulturní památky jak ve svém vlastnictví, tak i ostatních majitelů, vylepšuje veřejná prostranství. Dochází k oživování historického centra, nově se obyvatelé do centra stěhují. V MPR město přispívá na obnovu nepamátkových objektů. V roce 2021 město obdrželo v rámci programu 1 975 000 Kč, které byly využity na obnovu 4 kulturních památek.

Hradec Králové – MPZ, Královéhradecký kraj

47 KP na území MPZ (152,70 ha)

V MPZ je věnována velká pozornost údržbě a revitalizaci sadových a parkových ploch. V minulosti proběhla revitalizace nábřeží a náplavek v MPZ, obnova kostela sv. Mikuláše. Město spravuje vlastní fond na obnovu památek a nepamátkových objektů a na publikační činnost. V programu byla v roce 2021 provedena obnova 1 kulturní památky s výší příspěvku 96 000 Kč.

Lomnice nad Popelkou – MPZ, Liberecký kraj

12 KP na území MPZ (18,5 ha)

Město soustavně pracuje na obnově veřejných prostranství, komunikací, sítí, osvětlení, parkovacích ploch a turistického značení. Působí zde spolky s mnohaletou tradicí. Město vlastní a spravuje většinu kulturních památek na svém území. V roce 2021 obdrželo město v programu 421 000 Kč na obnovu 3 kulturních památek.

Frenštát pod Radhoštěm – MPZ, Moravskoslezský kraj

22 KP na území MPZ (7,5 ha)

Město postupně provádí regeneraci MPZ. Probíhá obnova radnice, v podloubí kolem radnice byla obnovena unikátní oblázková dlažba a opraven kostel sv. Martina. Město žije bohatým společenským životem. Z programu v roce 2021 město čerpalo 1 449 000 Kč na obnovu 3 kulturních památek.

Lipník nad Bečvou – MPR, Olomoucký kraj

87 KP na území MPR (11,86 ha)

Město věnuje dlouhodobou péči MPR, snaží se o udržení obydlenosti centra města při zachování autentického prostředí chráněného území. Pečuje o rozsáhlý systém opevnění. Město dlouhodobě přispívá majitelům objektů v MPR na obnovu. V roce 2021 v programu byla podpořena obnova 2 kulturních památek s celkovou výší státní podpory 400 000 Kč.

Letohrad – MPZ, Pardubický kraj

30 KP na území MPZ (21,4 ha)

Město obnovilo centrum MPZ, včetně dláždění komunikací a náměstí, které se zámkem a přilehlým parkem tvoří harmonický celek. Město si považuje svých rodáků i tradic, provozuje vlastní fond na obnovu objektů. Z programu regenerace město v roce 2021 čerpalo 2 687 000 Kč na 5 akcí.

Horažďovice – MPZ, Plzeňský kraj

38 KP na území MPZ (40 ha)

Dlouhodobě a systematicky město přistupuje k obnově objektů v MPZ i mimo ni. Zkvalitnění centra je kladně hodnoceno obyvateli, přináší také atraktivnější prostředí ke komerčnímu využití. Město dbá v rámci obnov na využitá tradičních postupů a materiálů a reguluje reklamu v MPZ. V roce 2021 byla z programu realizována obnova 3 kulturních památek s dotací ve výši 630 000 Kč.

Kolín – MPR, Středočeský kraj

63 KP na území MPR (11 ha)

Město v posledních letech zaznamenává nárůst zájmu ze strany vlastníků kulturních památek o jejich obnovu. Dokončena byla obnova okolí kostela sv. Bartoloměje a pokračuje obnova přilehlých hradebních zdí. Soustavně probíhá obnova areálu zámku ve vlastnictví města. Z programu v roce 2021 poskytlo MK dotaci ve výši 1 970 000 Kč na obnovu 4 kulturních památek.

Žatec – MPR, Ústecký kraj

132 KP na území MPR (17,5 ha)

Město postupně provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, ale také chodníků, komunikací nebo veřejného osvětlení. Spravuje Fond regenerace města Žatec. Finančně podporuje pořádání kulturních akcí spojených s udržováním regionálních chmelařských tradic. Do programu bylo v roce 2021 zařazeno 10 akcí obnovy kulturních památek s výší dotace 1 122 000 Kč.

Telč – MPR, Kraj Vysočina

86 KP na území MPZ (36 ha)

Ve městě je znát dlouhodobý zájem na kultivaci historického prostředí veřejných prostranství, řada zdařilých realizací obnov historických objektů a kulturních památek a vysoký podíl investovaných finančních prostředků města. Město provozuje Fond projektů města Telč. V loňském roce byla z programu realizována obnova 6 kulturních památek s dotací ve výši 1 847 000 Kč.

Kroměříž – MPR, Zlínský kraj

112 KP na území MPR (114 ha)

MPR je rušným obchodním a kulturním centrem města, je patrná komplexní péče a snaha o vytvoření kultivovaného prostředí. Město úspěšně čerpá dotace a úzce spolupracuje s církví. V roce 2021 bylo z programu obnoveno 9 kulturních památek s dotací ve výši 1 810 000 Kč.