Odpadové Oskary Arniky míří k obcím ČR

15. 9. 2022 Arnika Životní prostředí

Nejméně směsného odpadu produkovali v roce 2021 obyvatelé obcí Fulnek, Chvalšin a Bílá Voda. Poděkování si však zaslouží i mnoho dalších obcí. V kategorii II bylo oceněno město Buštěhrad jako příklad dobré praxe (trvalé ocenění). Takto bylo dosud oceněno jen 21 obcí.

Odpadový Oskar

Soutěž Odpadový Oskar vyhlásil spolek Arnika letos poosmé. Cílem soutěže je popularizace obcí s nízkou produkcí zbytkových odpadů. Produkce směsného odpadu lze snížit, dokazují to výsledky mnoha měst a obcí, ale také rozbory popelnic.

„V roce 2020 přijala ČR novou odpadovou legislativu, která na obce klade velké požadavky. Mají již v roce 2025 dosáhnout 60 % úrovně třídění komunálních odpadů. Bez snížení produkce směsného dopadu tohoto cíle nelze dosáhnout. Snížení lze dosáhnout jen pomocí motivace a husté sítě pro třídění odpadů. Důrazně obcím doporučujeme řešit problematiku kuchyňských bioodpadů. Ovoce, zelenina a suché pečivo tvoří jeho nejvýznamnější část. V popelnici by samozřejmě neměl končit ani zahradní odpad,“ říká Milan Havel z Arniky.

Výsledky kategorie I obcí ČR podle údajů za rok 2021

Obce do 1000 obyvatel
 1. Bílá Voda (Olk) – 350 obyvatel – 24,2 kg/ob/rok – úroveň třídění 53,1 %
 2. Podbřezí (Khk) – 578 obyvatel – 38,4 kg/ob/rok – úroveň třídění 22,4 %
 3. Mokré (Khk) – 171 obyvatel – 41 kg/ob/rok – úroveň třídění 66,3 %
Obce od 1001 do 5000 obyvatel
 1. Chvalšiny (Jck) – 1224 obyvatel – 38,7 kg/ob/rok – úroveň třídění 69,3 %
 2. Javornice (Khk) – 2127 obyvatel – 60,5 kg/ob/rok – úroveň třídění 63,4 %
 3. Líbeznice (Stk) – 3056 obyvatel – 69,9 kg/ob/rok – úroveň třídění 60,6 %
obce nad 5000 obyvatel
 1. Fulnek (Msk) – 5561 obyvatel – 101,3 kg/ob/rok – úroveň třídění 54,5 %
 2. Slavičín (Zlk) – 6316 obyvatel – 122,6 kg/ob/rok – úroveň třídění 24,3 %
 3. Kdyně (Plz) – 5146 obyvatel – 127,1 kg/ob/rok – úroveň třídění 45,3 %

Výsledky kategorie II obcí ČR podle údajů za rok 2021

 1. Buštěhrad – 3638 obyvatel – 128,4 kg/ob/rok – úroveň třídění 53,1 %

Výsledky soutěže vychází z dat, které poskytly oslovené obce Arnice a z dat, které obce zveřejnily na svých webových stránkách. Tuto, povinnost, danou novou legislativou, splnilo zatím jen část obcí (asi 10 až 20 %). Všem, kdo tak učinili, děkujeme. Domácnosti potřebují znát, kolik nakládání s odpady stojí a kolik odpadu produkují.

Podrobnější informace o oceněných obcích

 • Bílá Voda patří dlouhodobě mezi obce s velmi nízkou produkcí směsného odpadu. K výraznému poklesu produkce směsného odpadu zde došlo v roce 2021 po zavedení systému door to door (svoz tříděných složek od domu). V roce 2021 bylo v této obci vyvezeno pouhých 600 popelnic. Domácnosti zde tedy potřebují cca 0,52 litru popelnice za den. To je asi 8× méně než je běžně považováno za standard.
 • Chvalšiny dlouhodobě motivují domácnosti ke snižování produkce směsného odpadu a ta jak finančně, tak velmi pohodlným systém odpadového hospodářství. Po přijetí nové legislativy jsou Chvalšiny možná jediná obec v ČR, která zavedla poplatek podle objemu vyprodukovaného odpadu (umožňuje zpoplatnit objemný odpad). Chvalšiny již dříve byly oceněny jako příklad dobré praxe v kategorii II. Pokud jde o produkci odpadů, průměrný obyvatel potřebuje vyvézt 3 stodvacetilitrové popelnice za rok (cca 1 litr/ob/den).
 • I město Fulnek dlouhodobě uplatňuje platbu za odpady podle objemu přistavených nádob. Díky motivaci i dlouhodobé práci na odpadovém hospodářství opakovaně dosahuje nejnižší produkce směsného odpadu ze všech sídel nad 5000 obyvatel ČR. Fulnek byl již dříve oceněn za svůj přístup jako příklad dobré praxe v kategorii II.
 • Buštěhrad je příkladem města, který během posledních 10 let, cíleně redukovalo produkci směsných odpadů a navyšovalo úroveň třídění. Město své odpadové hospodářství trvale rozvíjí. V současnosti například testuje vážení odpadu u každého domu.

Další informace

Obyvatelé České republiky mají opravdu vysokou průměrnou produkci zbytkových odpadů, přibližně o 70 kg/ob./rok větší než je průměr EU. To je hlavní důvod, proč tolik odpadu skládkujeme.

Nastavením účinných opatření lze produkci zbytkových odpadů snížit. Podobným proces prošlo již mnoho regionů i zemí. Zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od roku 2030 by tomu měl být silným impulsem.

Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu.

Soutěž „Odpadový Oskar“ se koná v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“, který byl v roce 2022 podpořen Ministerstvem životního prostředí. Soutěž nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.