Dlouhé čekací lhůty na instalaci solárních panelů nahrávají lepšímu plánování, FVE řešení je možné kombinovat s dalšími typy úspor

15. 11. 2022 Lesensky.cz Energetika

Poptávka po fotovoltaických řešeních šla v uplynulých měsících strmě nahoru. Podniky, které drtí vysoké ceny energií, ale také města a obce hledají co nejrychlejší cestu k úsporám. Vzhledem k obrovskému zájmu o energii ze slunce si však většinou musejí několik měsíců počkat. Úsporu tak dnes sice zájemci nezískají ihned, na druhou stranu ovšem mají možnost si fotovoltaické řešení řádně naplánovat. A prověřit i další možnosti, kde se dá ušetřit.

Zájemců o fotovoltaická řešení je v současné době tolik, že realizační firmy, jichž v poslední době také výrazně přibylo, jednoduše nemají kapacity tuto poptávku pokrýt. Pro firmy, na které ceny energií dopadají asi nejvíce, ale například právě i města a obce to znamená, že si na kýženou úsporu budou muset počkat. Zdržení však ve finále nemusí být vůbec na škodu – zákazníci mají prostor promyslet si a naplánovat i další energeticky úsporné projekty a samotné FVE řešení s nimi vhodně propojit.

Potenciál střech pro výrobu energie ze slunce lze identifikovat poměrně snadno. Odhadovaný výkon vypočítá specialista na základě stavební dokumentace či zaměření přímo na místě, velmi přesná data poskytnou i letecké snímky. Z kolmých leteckých měřických snímků jde pomocí softwarového výpočtu vytvořit autokorelovaný model povrchu, na němž se následně provádí výpočet oslunění jednotlivých střešních ploch.

Takto je možné provádět výpočet rychle a na velkých územích, což je značnou výhodou pro firmy či právě města a obce. Druhou nespornou výhodou tohoto řešení je, že při výpočtech díky modelaci území zohledňuje i vliv okolní zástavby či vegetace. Výsledný výpočet tak nepracuje jen se samotnou střechou budovy, ale i vlivem jejího okolí.

Zejména teď s blížící se zimou jde do plánování energetických úspor vhodně zahrnout i samotné opláštění budov. Leteckým snímkováním za použití termokamery lze snadno odhalit místa, kudy teplo uniká. Na základě toho je následně možné začít plánovat zateplení či výměnu oken. Podobně lze během čekání na solární panely plánovat nebo rovnou realizovat výměnu tepelného zdroje či přechod na úspornější LED svítidla.

Všechna tato opatření vedou sama o sobě k energetickým úsporám, nejefektivnější je ale plánovat je společně. U FVE řešení se totiž může snadno ukázat, že díky vhodnému propojení s dalšími opatřeními nebude potřeba instalovat tak vysoký výkon, jak se původně zdálo. Ušetřené finance tak budou moci zamířit například do zmíněného zateplení nebo se za ně pořídí nové osvětlení či tepelné čerpadlo.

Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis