Úspěchy veřejné správy v soutěži Ambasador kvality ČR i národním kole Mezinárodní ceny inovací

16. 11. 2022 Obec a finance Regiony

Během konference Dny kvality, jíž pořádá Česká společnost pro jakost, byly při slavnostním galavečeru 7. listopadu odtajněny výsledky soutěže Ambasador kvality České republiky. Oznámeny byly rovněž výsledky národního kola ceny inovací Quality Innovation Award a předána byla i další ocenění, které ČSJ vyhlašuje.

Ambasador kvality České republiky

Vítězem ceny Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru se stala Praha 14, Úřad městské části Praha 14. Úřad městské části je jednou z českých municipalit, která má kvalitu a spokojenost občanů na prvním místě. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký důraz na digitalizaci činností úřadu a funkční systém managementu kvality. Úřad se může pyšnit také propracovaným způsobem hodnocení spokojenosti zákazníků – občanů a zaměstnanců. Rovněž společenská odpovědnost má na úřadu vysokou prioritu a zejména environmentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kterým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o životní prostředí na Praze 14.

Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru
Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru

V podnikatelském sektoru cenu získal společnost Edwards s.r.o., globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí, jež se zabývá vývojem a výrobou vakuových vývěv.

V národním kole ceny Quality Innovation Award uspěl v kategorii Inovací s environmentálním zaměřením Úřad městské části Praha 10 za projekt s názvem Kompostováním k bezodpadovosti na Praze 10. Jedná o cílenou podporu kompostování a dalších bezodpadových aktivit na území městské části Praha 10.

Vítězem v kategorii Inovace ve veřejné správě se stal Královéhradecký kraj s inovací Katalog otevřených dat kraje a Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK.

Otevřená data vyššího územně správního celku jsou zobrazena mapovými výstupy. Záměrem bylo vytvoření datového portálu, který je centrálním informačním místem pro veřejnost a zároveň nabízí občanům otevřená data kraje na profesionální úrovni.

Kompletní výsledky všech vyhlášených cen najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost www.csq.cz

Konference Dny kvality se systematicky věnuje také kvalitě ve služebních úřadech. Ani letošek výjimkou nebyl. Ve dnech 7. a 8. listopadu se o řízení kvality ve služebních úřadech diskutovalo, a to i za přítomnosti ministra vnitra Víta Rakušana či a náměstka ministra vnitra pro státní službu Jindřicha Fryče. Právě na příspěvek Jindřicha Fryče o projektu k profesionalizaci a kvalitě státní služby a státní správy program této části konference navázal. Představeny byly zkušenosti a správné praxe v oblasti zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech od těch, které již s kvalitou dlouhodobě systematicky pracují, až po ty, pro něž byla implementace Metodického pokynu prvním impulzem k systematickému zamyšlení se nad kvalitou. V druhé části programu se vedla panelová diskuze členů projektového týmu Sekce pro státní službu a externích posuzovatelů, kteří úroveň zavedení Metodického pokynu v jednotlivých služebních úřadech vyhodnocovali.

Kateřina Šimková