Usilujeme o to, aby politika státu ke krajům, městům a obcím vycházela ze skutečných potřeb regionů

16. 11. 2022 MMR ČR Aktuality
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR