Informace ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 241/2022 Sb.

21. 11. 2022 MV ČR Aktuality

– změny účinné od 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024