Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu

21. 11. 2022 MŽP ČR Dotace

Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.