Fotovoltaické systémy a památková péče

21. 11. 2022 SMO ČR Aktuality

Národní památkový ústav vydal Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

Svaz měst a obcí České republiky