Pardubickému kraji bude přiděleno 370 milionů na opravy silnic

25. 11. 2022 Pardubický kraj Doprava

Na opravy, modernizace a výstavbu silnic II. a III. třídy získá Pardubický kraj dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 370 milionů korun. Tyto peníze kraj proinvestuje v roce 2023. Opravovat se budou i mosty.

Pardubický kraj

„Je to částka, která nám v příštím roce pomůže opravit další komunikace nad rámec těch, které jsme měli v plánu. Seznam silnic, které budeme za peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury opravovat, v tuto chvíli finalizujeme. Už teď je ale jisté, že sem bude patřit modernizace silnice III/30523 ve Vraclavi, kde je očekávaná investice více než 27 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Mezi další silnice, které bude kraj opravovat, patří i komunikace v úseku Jablonné–Bystřec. Tam předpokládané náklady činí více než 45 milionů korun, z čehož se má v roce 2023 proinvestovat 18,5 milionu korun. Další je potom oprava silnice III/36810 v Lanškrouně za více než 16,5 milionu korun. Komunikace je nyní ve špatném stavu. V příštím roce kraj obdrží také 450 milionů korun na stavbu dálničních přivaděčů. „Tato částka je však nižší, než by bylo potřeba. Rozpočet na stavbu přivaděčů byl schválen v roce 2010, kdy byly ceny podstatně nižší, než jsou dnes. Schůzku s ministrem dopravy Martinem Kupkou máme naplánovanou na příští čtvrtek (1. prosince) a máme připravená i další témata. Chtěli bychom, aby nám stát umožnit přesouvat peníze určené na přivaděče tam, kde je vyšší cena stavby. Nyní je určena limitní částka na jednotlivou stavbu přivaděče. Druhým tématem je podpis Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na křížení silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji s důležitými železničními tratěmi a rušení železničních přejezdů na lokálních tratích ve prospěch zvýšení traťové rychlosti na 200 kilometrů v hodině v rámci nejdůležitější republikové trati,“ řekl Kortyš.

Dalším tématem schůzky bude také rekonstrukce a modernizace dvou mostů. Jde o most Pavla Wonky v Pardubicích, který se nachází na důležitém dopravním uzlu města Pardubic, a také most v Řečanech nad Labem, jenž je zatížen značným navýšením rozpočtu na opravu z důvodu vyhovění požadavků Povodí Labe na bezpečnost povodňových průtoků či nutné šířky plavební dráhy. „Určitě se i dotkneme financování našich poničených silnic při stavbě dálnice v kraji,“ řekl Michal Kortyš.

Pardubický kraj chce v roce 2023 opravit několik desítek silnic a mostů na komunikacích druhé a třetí třídy, které má ve správě. Finance na opravy silnic ve správě Pardubického kraje pocházejí z několika zdrojů. Z jeho rozpočtu to bude přibližně 450 milionů korun. Další finance budou z evropských fondů, a právě z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.