Jaké bude bydlení budoucnosti? Zapojte se do výzkumu!

29. 11. 2022 Technologická agentura ČR Bydlení a stavby

Rostoucí náklady na bydlení – růst cen nemovitostí, výše nájemného, úrokových sazeb u hypotečních úvěrů i stavebních materiálů. To je bydlení současnosti. Bydlení budoucnosti by mohlo být dostupnější a udržitelnější. Co je proto potřeba udělat? To zkoumají výzkumnice a výzkumníci v projektu zaměřeném na participativní formy bydlení ve spolupráci s městy jako jsou Liberec, Pardubice, Opava či Jihlava. Do výzkumu se nyní může zapojit každý: vyplněním dotazníku o postojích k bydlení, který pomůže zjistit, jak nové formy bydlení podpořit.

Technologická agentura ČR

Participativní bydlení může mít různou formu, hlavní princip je stejný – spolupráce skupiny lidí na zajištění bydlení. Jedná se o podílení se například na přípravě projektu, získání úvěru, vyjednávání s městem či developery i na následné dlouholeté správě a fungování bydlení. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení. Výsledkem participace může být nový bytový dům v centru města, rekonstrukce stávajících objektů, stejně jako nová ulice řadových domů.

Jak říká hlavní řešitel projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky, ekonom a geograf Jan Malý Blažek z Masarykovy univerzity: „Spolupráce obyvatel nejen snižuje náklady, ale také zvyšuje kvalitu sousedství a udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, jak bydlení realizovat a spravovat by měli rozhodovat přímo budoucí nebo stávající obyvatelé. V projektu spolupracujeme s městy a jejich obyvateli, s nimiž zjišťujeme, jak se staví k různým formám spolupráce, sdílení či rozhodování v modelových příkladech. Výsledky projektu bude metodika a manuál, jak participativní bydlení vytvářet.“

Participativně se staví například u našich sousedů v Rakousku a Německu. Například ve Vídni město poskytuje v rámci soutěží pozemky pro projekty připravené konkrétními skupinami obyvatel a developeři pak navržené projekty postaví. „Participativní bydlení není jen o aktivním zapojení obyvatel, ale i o proměně vztahů aktérů výstavby. V zahraničí jej staví neziskoví developeři a specializovaní architekti, k dispozici jsou konzultanti i konkrétní možnosti financování. Důležitá je i role státu a měst, ať už jde o dotační podporu nebo pronájem pozemků a aktivní regulaci městské výstavby,“ doplnila Jana Kubcová, architektka z Fakulty architektury ČVUT.

Participativní modely bydlení lze uskutečnit i v českém prostředí, potřebují ale získat podporu samosprávy a veřejné správy. Z výzkumů o mladých dospělých a jejich postojích k bydlení přitom víme, že většina (81 %) si myslí, že stát a/nebo obce by dnes měly mladých dospělým pomáhat se zajištěním jejich bydlení. Sociolog Tomáš Hoření Samec ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR k tomu říká: „Naše předchozí výzkumy ukázaly, že je potřeba dále zkoumat, jaká forma podpory ze strany obcí a státu by dávala pro různé skupiny smysl. Proto také realizujeme výzkumné workshopy v partnerských městech a spustili jsme dotazníkové šetření, kde nás zajímají postoje obyvatel k bydlení – především z perspektivy participace a spolupráce s dalšími domácnostmi.“ Dotazník je možné vyplnit na webu projektu.