Výměna zkušeností i praktických kroků v oblasti rozvoje venkova. Na to se zaměřilo setkání ministerstva s německými partnery

28. 11. 2022 MMR ČR Regiony

Demografický vývoj, strukturální změny i nepředvídatelné krize způsobené onemocněním covid-19 a válkou na Ukrajině představují pro venkovské regiony velké výzvy. Ministerstvo pro místní rozvoj proto i v rámci mezinárodní spolupráce s Německem usiluje o zvýšení odolnosti a konkurenceschopnosti venkovských regionů a o zajištění rovnocenných životních podmínek.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Na tato témata se zaměřilo setkání, které hostilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve dnech 23. a 24. listopadu. Zástupci ministerstva se setkali s partnery z německého Federálního ministerstva pro zemědělství a výživu i vědci z obou zemí. Ministerského setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Základním strategickým rámcem pro spolupráci České republiky a Německa je tzv. Česko-německý strategický dialog. Jeho cílem je upevnit důvěru, podpořit spolupráci k vzájemnému prospěchu a rozšířit výměnu informací a koordinaci mezi oběma vládami. MMR se k tomuto dialogu připojilo v roce 2019, kdy se spolupráce rozšířila o téma rozvoje venkova.

„V průběhu Strategického dialogu jsme sdíleli naše zkušenosti a priority v politice rozvoje venkova. Česká republika se může inspirovat programem pilotních projektů v zaostávajících územích nebo ověřováním dopadů navrhovaných politik na území s různými životními podmínkami,“ říká náměstek Radim Sršeň. „Německé straně můžeme naopak nabídnout zkušenosti s uplatněním Komunitně vedeného místního rozvoje jako nástroje rozvoje pro všechny typy venkovských regionů nebo se způsoby zapojení aktérů do příprav Koncepce rozvoje venkova a její implementace,“ dodává.

Strategický dialog pomáhá oběma zemím vyměňovat si zkušenosti a názory na praktické kroky pro rozvoj venkova a na základě společných vědeckých poznatků rozvíjet nové přístupy k rozvoji venkova.

Pod koordinací Institutu venkovských studií Institutu Johanna Heinricha von Thünena proběhl ve středu 23. listopadu vědecký seminář, v jehož průběhu účastníci diskutovali o otázkách hlavních problémů rozvoje venkovských oblastí, které lze identifikovat jak v České republice, tak v Německu. Přes svou geografickou a historickou blízkost nejsou mezi Německem a Českou republikou zavedeny výzkumné sítě v potřebném rozsahu. Vědecký dialog proto nabízí příležitost učit se jeden od druhého, porovnávat vývoj v obou zemích a klást nové otázky zkoumáním alternativních vývojů.

V návaznosti na vědecký seminář proběhlo o den později ministerské setkání, v rámci kterého zástupci ministerstev prezentovali aktuality v přístupu k rozvoji venkova a sdíleli zkušenosti s uplatněním jednotlivých nástrojů.