Zastupitelé schválili dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 7 milionů korun

29. 11. 2022 Středočeský kraj Regiony

Zastupitelé dnes schválili dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 7 milionů korun. Největší dotace ve výši 1,3 milionů korun by měla putovat na výstavbu chodníků v obci Bradlec.

Středočeský kraj

Mezi podpořené akce s největší dotací patří také projekt rozšíření vodovodu v Ondřejově (1 188 430 Kč), rekonstrukce komunikace v Bratronicích (936 000 Kč) či stavba chodníku v obci Všestary (920 000 Kč). Další dotace poputuje například i do Krušovic, a to na pořízení elektronické úřední desky. Celkem 200 000 Kč by mělo sloužit na výměnu oken a vstupních dveří na obecním úřadě v Zbenici. Obec Oseček pak žádá pro svůj obecní úřad dotaci na nový zdroj vytápění (86 810 Kč). „Je nutné si totiž uvědomit, že situace zejména malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, není vůbec jednoduchá. Proto mám radost, že obcím můžeme z našeho rozpočtu na rozvoj přispívat. Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se do dotačního programu se svými projekty přihlásily,“ uvádí náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

O nejnižší dotaci (50 000 Kč) zažádala obec Cetyně na zpevnění hráze rybníka žulovými kameny a další úpravy okolí. „V případě obce Cetyně se jedná o druhou žádost v rámci tohoto programu, po jejímž schválení dočerpá obec se 160 obyvateli maximální možnou podporu z tohoto programu ve výši 200 tisíc Kč. V říjnu jí byla zastupitelstvem schválena dotace ve výši 150 tisíc Kč na zakoupení nového multifunkčního traktoru s příslušenstvím. Rád bych proto upozornil na to, že obce mohou žádat o dotaci v průběhu platnosti tohoto programu až třikrát tak, aby vyčerpaly maximální výši dotace,“ vysvětluje náměstek Kašpar.

Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Informace ohledně Středočeského Fondu obnovy venkova 2021–2024 pro obce do 2000 obyvatel naleznou žadatelé na webu Středočeského kraje.