Středočeští zastupitelé posvětili rozvoj veřejné dopravy

1. 12. 2022 Středočeský kraj Doprava

Krajští zastupitelé schválili plán rozvoje a zajištění financování veřejné dopravy. Obsahuje informace o stavu a finanční situaci veřejné dopravy, rozvojových záměrech, plánu obnovy vozového parku anebo budoucí smluvní zajištění v systému PID.

Středočeský kraj

V nejbližších letech se podaří nahradit některá nejvíce zastaralá železniční vozidla. Už příští rok v prosinci vyjedou na linky S6 (Praha–Rudná–Beroun) a S75 (Beroun–Rakovník) motorové jednotky PESA (obdoba modelu RegioShark), na konci roku 2024 je budou následovat elektrické jednotky pro 240 cestujících RegioPanter.

Ve střednědobém výhledu kraj počítá s dokončením modernizace trati z Prahy do Kladna, změnou napájecí soustavy na trati z Prahy do Berouna a samozřejmě pořízením asi 60 jednotek pro čtyři sta cestujících (náhrada CityElefantů, definitivně by měly skončit v roce 2044). „Postupem let bychom měli společně s dopravci a Prahou investovat do obnovy techniky asi 45 miliard korun,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. V dlouhodobém horizontu by kraj rád zavedl nové spoje z Prahy do Mladé Boleslavi přes Lysou nad Labem anebo nasazoval první vozidla na alternativní pohon (Posázaví, Benešovsko, Berounsko, Kladensko a Mladoboleslavsko).

Petr Borecký zároveň připomněl fakt, že dopravní obslužnost a její rozvoj není možné financovat pouze ze současných peněz kraje. „Podpora státu je nezbytná, ideálně prostřednictvím změněného systému rozpočtového určení daní, na kterém kraj ročně tratí miliardy korun. Dále by měl stát navýšit objem peněz, které krajům vyplácí jako svůj podíl financování železniční dopravy tak, aby bylo dodrženo stanovené procento sjednané mezi státem a kraji ve smlouvě,“ jmenuje Petr Borecký faktory ovlivňující financování regionální dopravní obsluhy. „Nemluvě o tom, že dále nám významně vzrostou náklady při zavádění bezemisních autobusů, a především budování potřebné infrastruktury. Bude to v řádech miliard korun ročně. V realistické variantě vývoje výdajů očekáváme, že v roce 2034 budou výdaje na dopravní obslužnost ve výši až 7,3 miliardy korun ročně v dnešních cenách, jedná se tedy téměř o zdvojnásobení oproti současnému stavu,“ vypočítává Petr Borecký.

V případě autobusové dopravy už některé kroky vedoucí ke změně už kraj zahájil. V návaznosti na skončení stávajících smluv v listopadu 2024 běží výběrová řízení na nové dopravce, kteří budou zajišťovat dopravu od prosince 2024. Tendry jsou rozděleny do 4 vln a celkem se soutěží 35 oblastí. Soutěží se na dobu deseti let. Kraj rovněž připravuje vypsání železničních tendrů na nové dopravce po roce 2029, kdy vyprší stávající smlouva s Českými drahami. Tyto tendry by chtěl vypsat již v roce 2023 tak, aby dopravci měli dostatek času se připravit a zajistit si u výrobců nová vozidla.

V současné době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace IDSK zajišťuje veřejnou železniční a autobusovou dopravu v objemu dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně v případě železniční dopravy, resp. 76 mil. km v případě dopravy autobusové (započteny jsou i dopravní výkony objednávané a spolufinancované obcemi). Roční náklady na veřejnou dopravu tak pro Středočeský kraj představují částku přibližně 3,7 mld. Kč (1,9 mld. Kč železniční doprava, 1,8 mld. Kč autobusová doprava). Dalších zhruba 0,5 mld. Kč pak přispívá ze svého rozpočtu Ministerstvo dopravy v rámci podpory veřejné dopravy v krajích (společné memorandum) a necelých 0,3 mld. Kč obce a města. Veřejnou dopravu v rámci Středočeského kraje realizuje více než 30 autobusových a železničních dopravců, kteří zajišťují přepravu pro více než 300 tis. cestujících denně. Počet těchto cestujících každoročně narůstá, přičemž výraznou zásluhu na tomto trendu má postupná integrace železniční i autobusové dopravy do systému PID.