O opakované výzvy na lepší vybavení základních škol je enormní zájem, je v nich připraveno 3,2 miliardy korun

29. 11. 2022 MMR ČR Školství

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Zájem o naše výzvy je skutečně obrovský. Už nyní víme, že se na všechny žadatele bohužel nedostane. Děláme proto maximum možného, abychom sehnali další finance, které podpoří i ostatní projekty. Už v prosinci vyhlásíme výzvu pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic s částkou 2,8 miliardy korun a také výzvu na vzdělávání prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje, kde máme připravené 2,2 miliardy korun,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Monitorovací systém díky navýšené kapacitě proces podávání žádostí zvládl. „Všechna opatření nastavená ze strany MMR a dodavatele systému zafungovala a monitorovací systém enormní nápor žadatelů zvládal. Výzvy na základní školy jsou pro nás velkým ponaučením a věříme, že problémy z předchozích výzev se již nebudou opakovat a vše bude fungovat bez problémů jako nyní. Všem žadatelům děkujeme za trpělivost při řešení těchto nečekaných potíží a chtěl bych je ujistit, že už žádné klikačky nepřipravujeme,“ vysvětluje ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal.

MMR zároveň zveřejnilo seznamy přijatých žádostí, a to pouze několik málo dní po otevření příjmu. K dispozici jsou pro 111. výzvu a 112. výzvu zvlášť. Udávají přehled projektů dle data a času předložení žádosti o podporu s vyznačenou čárou vyhlášené částky, která ukončuje tzv. pásmo alokace výzvy. Pod čarou je pak tzv. pásmo mimo alokaci výzvy. Čára alokace se může posouvat směrem dolů v návaznosti na proces hodnocení. Započítávány budou totiž pouze projekty, které splní všechny podmínky v procesu hodnocení.

Výzva č. 111 IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 1,8 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). K 28. 11. 2022 je registrováno 389 projektů v hodnotě 6 mld. Kč. Výzva č. 112 IROP je pro projekty na území přechodových regionů a je zde přiděleno více než 1,3 mld. Kč z EFRR. K dnešnímu dni je zde registrováno 326 projektů v hodnotě 4,2 mld. Kč.

Výzvy se zaměřují zejména na odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. IROP nově také podporuje školní družiny a školní kluby. Z peněz mohou žadatelé modernizovat například i školní dílny pro rozvoj polytechnického vzdělávání, 3D tisku a virtuální reality. IROP podporuje jak stavby a stavební práce, tak nákup vybavení.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky už zahájilo proces hodnocení, který by měl trvat přibližně do poloviny roku 2023 a zahrnuje i přiměřené lhůty pro žadatele pro případné odstraňování nedostatků u podaných projektů. Schvalování prvních projektů lze očekávat už v prvním čtvrtletí 2023. Věříme, že školy budou moct stavební úpravy realizovat už během letních prázdnin.