Strategické projekty z Karlovarského kraje se mohou hlásit jako první do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace

1. 12. 2022 Karlovarský kraj Dotace

Nositelé strategických projektů z území Karlovarského kraje mohou podávat žádosti o dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Právě pro tyto projekty z území regionu je určena dnes vyhlášená 1. výzva OPST. Celkem 10 strategických projektů může získat dotaci ve výši až 2,9 miliardy korun.

Karlovarský kraj

„Je to pro nás významný okamžik, do schválené výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace se mohou hlásit žadatelé o dotace na uskutečnění strategických projektů z Karlovarského kraje. Jednotlivé záměry jsme mnohokrát představovali, týkají se rozvoje podnikání, školství, cestovního ruchu. Jako první z uhelných regionů vstupujeme na cestu přeměny,“ řekl Patrik Pizinger, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení.

„Jsem velice ráda, že se nám vyhlášením prvních tří výzev podařilo rozběhnout podporu uhelným regionům směrem k jejich transformaci. V dnešní turbulentní době považuji možnost využít smysluplně prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace na komplexní tzv. strategické projekty za neopakovatelnou příležitost, na kterou regiony dlouho čekaly,“ zdůraznila Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku MŽP ČR.

Operační program Spravedlivá transformace je v období do roku 2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050.