Zkvalitníme vzdělávání na středních školách, máme na to připravené 3 miliardy

1. 12. 2022 MMR ČR Školství

Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. To je hlavním cílem výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které rozdělí mezi žadatele více než 3 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Multimediální učebny pro výuku cizích jazyků, chemické a biologické laboratoře, ale také svářecí dílny, CNC stroje a další pomůcky pro praktickou výuku. Nejen to je možné vybudovat, rekonstruovat nebo nakoupit díky právě vyhlášeným výzvám, které cílí na zlepšení kvality vzdělávání na středních školách,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy se zaměřují na odborné učebny středních škol ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, výuku cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi. Podpoří také vnitřní konektivitu škol a zabezpečí jejich připojení k internetu. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury jde ruku v ruce se zkvalitněním vzdělávání. Tyto investice tak podnítí zájem žáků o nové technologie, polytechnické a přírodovědné vzdělávání a v budoucnu zvýší jejich uplatnění na trhu práce.

  • 42. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 1,8 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
  • 43. výzva IROP je pro projekty na území přechodových regionů a je pro ni připravena částka překračující 977 milionů korun z EFRR.
  • 44. výzva IROP se týká více rozvinutých regionů a nabízí 368 milionů korun z EFRR. Kategorie regionů najdete na webových stránkách IROP.

Ve všech případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.