Jaké bylo Inspirační fórum Svazu měst a obcí 2022

5. 12. 2022 SMO ČR Aktuality

Voda, památky a starostenské starosti rezonovaly na 2. ročníku Inspiračního fóra Svazu měst a obcí 2022.

Svaz měst a obcí České republiky