Krajští radní se zúčastnili setkání starostek a starostů v Poříčí u Litomyšle a upozornili na dotační příležitosti

6. 12. 2022 Pardubický kraj Regiony

Sdružení místních samospráv ČR naplánovalo na konec listopadu další z řady pravidelných setkání členských obcí z celého Pardubického kraje. Přes 60 starostek a starostů se mohlo seznámit nejenom s nejnovějšími novinkami z legislativy, ale například i dotačními programy, které pro ně Pardubický kraj připravil.

Pardubický kraj

„Vedení obce není jednoduchá disciplína. Jako starosta dobře vím, že je to prakticky neustálý zápas s nejrůznějšími překážkami. Jsem proto moc rád, že jsem mohl kolegům poskytnout aktuální informace především o dotačních programech Pardubického kraje týkajících se venkova. A také zodpovědět jejich dotazy například ke kůrovci nebo krajské podpoře rozvoje vodohospodářské infrastruktury v příštím roce. Nově jsme zavedli některé změny v Programu obnovy venkova. Podpoříme například více obce s pěti a více místními částmi, což starostové kvitují a vítají. Společně jsme se věnovali i tématu podpory poštovních poboček a vesnických prodejen, o což se dlouhodobě snažíme a na jejich chod finančně přispíváme,“ uvedl krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.

Na bedrech samospráv bude v příštích letech řada úkolů, jeden z náročnějších je spuštění digitální technické mapy (DTM). Díky komplexnímu datovému mixu budou moci stavebníci, občané i úřady snadno pracovat s detailními, aktuálními mapovými podklady ve vysokém rozlišení, které vznikají díky přesnému leteckému snímkování, prostorovému sběru dat a dalším moderním technologiím. „Digitální technická mapa by měla fungovat nejpozději od poloviny roku 2024. V první fázi maximum dat z území zajišťuje především kraj, ale následně do ní budou muset údaje zanášet i jednotlivé obce a další vlastníci technické infrastruktury. Proto se dlouhodobě snažíme vedení obcí průběžně informovat o tom, co na ně čeká, pomáhat jim s přípravami a poskytovat metodické vedení. V roce 2023 naši aktivitu a komunikaci se starosty ještě zintenzivníme. Kromě prezentace právě vyhlášených krajských dotačních programů pro příští rok jsem přítomným přiblížil některé evropské dotační tituly a aktuální výzvy, které jsou cílené také na malé obce, například na výstavbu veřejného osvětlení a budování fotovoltaiky. Ty by jim mohly pomoci se spolufinancováním investičních projektů,“ dodává k jednání v Poříčí u Litomyšle radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.