Regulace hazardu ve městě Chomutov

9. 12. 2022 OF 4/2022 Regiony

Statutární město Chomutov ve snaze ochránit své obyvatele před nepříznivými dopady hazardu dlouhodobě reguluje hazardní hry na svém území. Do roku 2014 bylo regulováno počtem heren, následně byla schválena nulová tolerance a není povolena žádná herna ani kasino, ve kterých by mohly být provozovány hazardní hry.

Přitom ještě v roce 2012 bylo ve městě 63 heren s téměř 770 provozovanými technickými herními zařízeními. V době největšího boomu mělo město příjmy z hazardu převyšující 35 milionů korun.

Ačkoliv město vydalo opakovaně přísné restriktivní vyhlášky, kterými hazard na území města zakázalo, trvalo dalších několik let, než platné licence jednotlivým provozovatelům vypršely, a to i přesto, že město podávalo příslušnému ministerstvu návrh na zrušení povolení k loterii či hazardní hře. Boj byl de facto tříletý, kdy ministerstvo na základě podnětu města vydaná povolení zrušilo, provozovatelé však podali rozklady a celé řízení se díky dalším průtahům, typu opakovaných žádostí o prodloužení lhůty k vyjádření a doplnění podkladů apod., velmi protáhlo, že licence v mnoha případech vypršely až uplynutím času. V roce 2018 fungovala již pouze 1 herna, se záhadně ztraceným rozhodnutím, která nějaký čas chyběla i v seznamech povolených her. Město v několika případech vedlo i soudní spor. Od roku 2020 není na území města žádné provozované loterijní zařízení.

Graf 1. Počet technických herních zařízení
Graf 1. Počet technických herních zařízení
Graf 2. Počet heren
Graf 2.Počet heren

V posledních třech letech se městu podařilo odhalit několik nelegálně provozovaných loterijních zařízení, jejichž provoz byl vždy ve spolupráci s Celní správou ve velmi krátké době ukončen. Z území města jsme vytěsnili i tzv. kvízomaty, které jsou rovněž typem hazardního zařízení. Několik jich bylo i ve spolupráci s Celní správou zabaveno.

Jako problém však hodnotíme kasino v sousední obci Otvice, které se však nachází mimo vlastní intravilán obce Otvice, ale je v nákupní zóně, která je součástí města Chomutova, ač katastrálně patří ještě pod sousední obec. Veškerá hazardní hra se přesunula do tohoto objektu, kdy výnosy z loterií má plně sousední obec, ale nepříznivé dopady dopadají na občany primárně našeho města. Jedná se jednak o zdravotní a sociální dopady sociopatologických jevů spojených s hazardem na rodiny patologických hráčů. Ale i přímé náklady na město spočívající v řešení drobné kriminality, zejména pak rušení veřejného pořádku. I přes centrální registr hráčů jsme zaznamenali problémy u některých osob pobírajících sociální dávky.

V roce 2021 dokonce město uvažovalo, že rovněž regulaci hazardu prolomí a povolí na svém území dvě kasina pouze s živou hrou, aby pokud již hazard na území města nepřímo existuje, z něj mělo i nějaké výnosy. Zastupitelstvo se touto problematikou opakovaně zabývalo, nakonec však padlo pevné rozhodnutí, že ve městě Chomutov bude zachována plná regulace hazardu, ač se město vzdává několika desítek milionových příjmů, a že část těchto příjmů končí v rozpočtu sousední obce, kde je snad i požádáno o povolení druhého kasina.

Ing. Jan Mareš, MPA, vedoucí odboru ekonomiky, Statutární město Chomutov