Kronika města Cheb byla vyhlášena nejlepší kronikou v Karlovarském kraji

12. 12. 2022 Karlovarský kraj Regiony

Karlovarský kraj letos vyhlásil tradiční soutěž „O nejlepší kroniku Karlovarského kraje“ za rok 2021. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v rámci 14. ročníku semináře kronikářů, který se konal v oranžerii Městské knihovny Ostrov.

Karlovarský kraj

„Touto soutěží se snažíme připomenout zásadní význam kronik a ocenit zodpovědnou, titěrnou a časově náročnou práci kronikářů. Právě jejich snahy a oddanosti si velice vážím, protože kroniky jsou v podstatě jediným historickým psaným dokumentem a pramenem, který obsahuje chronologicky seřazené události ze života města či obce, které budou sloužit i budoucím generacím,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Odbornou porotou, v níž zasedli ředitelé uměleckých příspěvkových organizací kraje a členové komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče, byla jako vítězná vybrána kronika města Cheb, jež je prací Jindřicha Josefa Turka, který tak obhájil své vítězství z posledního ročníku soutěže. 2. místo obsadila kronikářka Jana Valvodová s kronikou obce Andělská Hora a 3. místo porota udělila Radce Popovičové za práci na kronice obce Dasnice. Vítězové převzali ceny v podobě diplomů, finanční odměny, květin a dárkové tašky s upomínkovými předměty.

Do soutěže, kterou Karlovarský kraje vyhlašuje jednou za dva roky již od roku 2004, bylo přihlášeno 7 kronik měst a obcí regionu. Hodnoceno bylo jejich grafické a výtvarné zpracování, přehlednost, forma psaní a způsob přikládání příloh.

V rámci semináře se v Ostrově sešli nejen kronikáři, ale také starostové a místostarostové měst a obcí z regionu, jež se o psaní kronik zajímají. V programu semináře nechyběly aktuální informace Pavla Andrše ze Státního okresního archivu Karlovy Vary, prohlídky kronik, prostor na diskuzi a prohlídka ostrovské městské knihovny.