Kraj příští rok prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělí 333 miliónů korun

14. 12. 2022 Kraj Vysočina Dotace

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo věcné zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2023. Žadatelé o krajskou podporu budou moci příští rok vybírat z 35 programů, v rámci nichž je kraj připraven rozdělit 333 miliónů korun.

Kraj Vysočina

„Výše celkové alokace byla stanovena po diskuzi a shodě s jednotlivými garanty a především s přihlédnutím k očekávaným dopadům rostoucích cen energií do schváleného krajského rozpočtu. Jsem ráda, že i přes nelehkou dobu jsme nemuseli v dotační politice škrtat a postupně tak vyhlásíme všechny programy, na které jsou žadatelé zvyklí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Navržené programy Fondu Vysočiny pokrývají, stejně jako v minulých letech, všechny tematické oblasti uváděné ve Strategii rozvoje Kraje Vysočina a řeší podporu nejen investičních projektů realizovaných subjekty v regionu, ale představují také klíčový zdroj spolufinancování provozních nákladů nejrůznějších žadatelů.

Pravidelně nejvíce peněz je prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělováno v rámci programu Obnova venkova Vysočiny, letos kraj nabízí 90 miliónů korun, tedy o jeden milion více než loni. Obce za tyto peníze mohou opravovat místní komunikace, vlastní objekty pro volný čas, hasičské zbrojnice včetně jejich vybavení, nakupovat komunální techniku nebo třeba spravit chodníky. Druhá nejvyšší částka – 76 miliónů korun půjde na stavby ve vodním hospodářství, dalších 12 miliónů korun kraj nabízí na jejich přípravu. Vyhlášen bude i program Venkovské služby za 7 milionů korun, který pomáhá s udržením služeb v malých obcích – ať jsou to prodejny, pobočky pošty nebo pošty Partner, obecní knihovny nebo turistické atraktivity.

Pozornost a podpora ve výši 28 miliónů korun je směřována provozovatelům domácí specializované paliativní péče. „Nad rámec těchto prostředků ve Fondu Vysočiny podporujeme z krajského rozpočtu specializační vzdělávání v paliativě a další aktivity spojené s péčí o křehké pacienty, kdy celkem na paliativní služby kraj vynaloží 36,5 milionů korun,“ upřesnila Hana Hajnová.

Finanční podporu bude Kraj Vysočina směřovat v roce 2023 také do rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky, na opravy památkových objektů, peníze jsou připraveny pro města s památkami UNESCO, informační a komunikační technologie i na posílení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Téměř 25 milionů korun směřuje do oblasti podpory sportu a práce s mládeží v kraji. Z toho 8 miliónů korun bude nabídnuto na pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti volného času a sportu (program byl známý v minulosti i jako Sportujeme a volný čas), necelých 5 milionů je připraveno na investiční projekty v programu „Sportoviště, klubovny a táborové základny“ a 10 milionů korun na podporu rozvoje mládežnického sportu (dříve tzv. Krajská centra talentované mládeže).

Dvojnásobná alokace oproti minulému roku bude nabídnuta v rámci programu Ekologická výchova a příroda Vysočiny. Rozděleny budou cekem dva milióny korun. „Peníze bude možné čerpat na dva zcela nové podprogramy s názvem Příprava projektů a Aktivní péče, které směřují k aktivnímu zapojení veřejnosti do ochrany přírody. Podpoříme zpracování podkladových průzkumů a odborných posudků související s péčí o přírodní prvky a dále přímou péči o tyto prvky a jejich doplnění či budování,“ doplnila Hana Hajnová.

Dobrou zprávou pro žadatele je skutečnost, že 17 dotačních programů pro rok 2023 bylo vyhlášeno už teď v prosinci. Další várku krajských dotačních titulů vyhlásí krajské zastupitelstvo v únoru. Veškeré informace k aktuálním výzvám jsou postupně zveřejňovány na www.fondvysociny.cz.