Principy a pravidla územního plánování

14. 12. 2022 ÚÚR Územní plánování

Byly aktualizovány vybrané kapitoly části D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby, které jsou zveřejněny v pracovním znění.