Místní akční skupiny budou i nadále spolupracovat s Ústeckým krajem

20. 12. 2022 Ústecký kraj Regiony

V budově Krajského úřadu Ústeckého kraje byla podpisem stvrzena spolupráce mezi Ústeckým krajem a Národní sítí Místních akčních skupin Ústeckého kraje. Hlavním důvodem podpisu memoranda je společný zájem na rozvoji celého našeho regionu.

Ústecký kraj

Za sdružení memorandum podepsala předsedkyně Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Ústeckého kraje Eva Hamplová, za Ústecký kraj pak hejtman Jan Schiller. Memorandum reflektuje dosavadní pozitivní zkušenost a zároveň vymezuje budoucí oblasti spolupráce. Účastníci obou stran mají zájem na dlouhodobém rozvoji regionu Ústeckého kraje, deklarují společný zájem na spolupráci, komunikaci a vzájemné výměně informací o svých záměrech při přípravě a realizaci projektů na území Ústeckého kraje.

Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Ústeckého kraje prostřednictvím svých členů realizuje Program podpory komunitního života, informuje aktéry ve venkovských oblastech o dotačních možnostech a chystá realizaci strategického záměru (projektu) Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje. V jeho rámci se chce intenzivně propojit se strategickým záměrem Ústeckého kraje – Transformační centrum Ústeckého kraje.