Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech by mělo zohledňovat energetickou náročnost budov

20. 12. 2022 MMR ČR Bydlení a stavby

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech musí posílit úsporné chování uživatelů bytů, ale ne na úkor jiných bydlících osob, které si nemohou vypnutí topení dovolit, například matky s malými dětmi, senioři nebo nemocní. Proto chce Ministerstvo pro místní rozvoj upravit stávající vyhlášku, která by měla zohledňovat i rozdílné parametry různých domů, co se jejich energetické náročnosti týče.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Dostávám mnoho dopisů od lidí, kteří volají po spravedlivějším systému rozúčtování tepla. Je pravdou, že dnešní systém k úspornému chování příliš nemotivuje. Intenzivně pracujeme na tom, aby rozúčtování probíhalo transparentně, na základě jasně daných pravidel, a to co nejdříve,“ vysvětluje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj si proto nechalo vypracovat analýzu možných dopadů změn vyhlášky a požádalo o pomoc odbornou veřejnost. Sbírá data, shromažďuje poznatky z praxe ze zahraničí a ověřuje správnost teoretických předpokladů. V lednu proběhne na MMR kulatý stůl, kterému bude předsedat ministr Ivan Bartoš a na němž se sejdou zástupci z řad zákonodárců a odborníků, kteří budou společně diskutovat o možných řešeních. Důležitou roli by při rozúčtování tepla měla hrát energetická náročnost různých domů.

„Analýza prokázala, že urychlená změna systému rozúčtování již v této topné sezóně by nevedla k cíli. Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech je složitou a komplexní problematikou, při níž je třeba hledat sladění protichůdných zájmů. Zásah do vzorce bez hlubšího posouzení by někomu pomohl, někoho poškodil, a raději proto půjdeme cestou celkové úpravy systému. Pro ni budeme hledat co nejširší shodu,“ doplňuje Ivan Bartoš.

Ústředním vytápěním se vytápí dům jako celek, a to bez ohledu na to, jak jsou nastavené teploty na radiátorech v jednotlivých místnostech. Teplo má totiž tu vlastnost, že se šíří nejen v rámci bytu, ale samozřejmě přesahuje stěnami i do sousedních jednotek. Prostupuje z teplejších míst do studenějších a má tendenci teploty vyrovnávat.

Zjednodušeně řečeno – jestliže váš soused nebude topit vůbec, zatímco vy ano, bude část tepla z vašeho bytu přecházet i do jeho bytu. Nelze tedy přesně změřit teplo spotřebované na vytápění bytové jednotky. Lze pouze přesně změřit množství tepla dodávaného do bytu topnými tělesy, případně rozvody ústředního vytápění.

Přesně z těchto důvodů se náklady na teplo rozdělují na základní a spotřební složku. Základní složka činí 30 až 50 % nákladů a není závislá na chování příjemců služeb. Jedná se především o vytápění společných částí domů, ztráty z rozvodů tepla v rámci domu i směrem ven z objektu. Spotřební složku, která činí 50 až 70 %, pak tvoří reálná spotřeba daného bytu.

Čím je dům kvalitnější, zateplenější a pasivnější, tím větší by měla být spotřební složka. Každý správce a vlastník by měl mít energetický audit a vědět, jaké tepelné ztráty jeho dům má. Na základě toho by měl základní a spotřební složku nastavit. To se však často neděje a obě složky jsou dnes nastavovány převážně systémem 50 na 50. Cílem MMR je najít vyvážené řešení v nastavení základní a spotřební složky a posoudit možnosti změn limitních hodnot.