Příklad komunální FVE – vyrobená energie se efektivně upotřebí přímo v obci

21. 12. 2022 SFŽP ČR Energetika

Až do konce března 2023 mohou obce v programu RES+ z Modernizačního fondu čerpat štědrou finanční podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky nekomerčních budov. Vlastní zelená energie pomůže v době rostoucích cen obecnímu rozpočtu a podpoří komunální energetickou soběstačnost. Podmínkou k získání dotace je spotřeba minimálně 80 % vyrobené elektrické energie přímo v obci. Podívejme se na modelový příklad, jak může takový efektivně nastavený projekt komunální fotovoltaiky vypadat.

Státní fond životního prostředí ČR

Obec Česká Lhota, ve které žije k 1. 1. 2022 dle údajů ČSÚ 2150 občanů, se rozhodne modernizovat vlastní energetiku a využít k tomu dotační podporu z Modernizačního fondu (výzva č. 3/2022 z programu RES+). Projekt se skládá ze dvou fotovoltaických elektráren (FVE) s bateriovou akumulací na budovách obecního úřadu a školy. Jelikož obě budovy v roční bilanci nespotřebují minimálně 80 % vyrobené elektřiny ze svých FVE, což je rovněž podmínkou příslušné výzvy z Modernizačního fondu, rozhodla se obec do projektu zahrnout i další objekty. Vyrobená elektřina tak bude smysluplně spotřebována přímo v obci.

K propojení objektů bez vlastní fotovoltaiky s novými výrobnami slouží řídící software a dílčí prvky pro řízení a optimalizaci spotřeby. Instalované jsou ve všech objektech zahrnutých do projektu, tedy i v mateřské škole a systému veřejného osvětlení obce. Prostřednictvím těchto prvků bude moci obec optimálně řídit a využívat přebytky vyrobené zelené energie v budoucnu i v objektech, na nichž nebude fotovoltaika instalována. Spotřeba všech čtyř objektů představuje 96 % roční výroby nových FVE.

Vedle pořízení fotovoltaické elektrárny, bateriových úložišť a prvků optimalizace spotřeby však bylo nutné kvůli instalaci FV panelů opravit střechu obecního úřadu a modernizovat elektrické rozvody ve škole. Náklady na vynucené investice jsou nižší než náklady na instalaci fotovoltaiky, a tudíž jsou v plné výši způsobilé pro podporu a financovatelné v rámci uvedené výzvy. Kapacita ani jedné z pořízených baterií nepřevyšuje instalovaný výkon nových FVE v daném objektu, a jde tedy rovněž o způsobilé výdaje projektu v plné výši.

Celková míra podpory na tento projekt tak může dosáhnout až 75 % popisovaných investic. Do modernizace celého komunálního energetického systému investuje obec Česká Lhota 3,3 mil. Kč a dotace ve výši 2,5 mil. Kč pokryje větší část vynaložených investic.