MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

4. 1. 2023 MŠMT ČR Školství

Také v roce 2023 bude pokračovat podpora školního stravování pro žáky základních škol z rodin v nepříznivé finanční situaci. Z důvodů zvýšení cen potravin a energií byla původní alokace 60 milionů korun posílena na plných 100 milionů korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výzva pro nestátní neziskové organizace (NNO) na podporu školního stravování pro žáky základních škol v roce 2023 (dále jen „Výzva“) navazuje na vyhlášení dotačního programu pro roky 2016–2022. Zatímco před šesti lety byla průměrná cena obědu ve školní jídelně 24 korun, v současnosti to je 34 korun. Počet dětí, jejichž rodiny nejsou schopny finančně zajistit obědy, se tak neustále zvyšuje. Oproti původní alokaci na rok 2023 (60 milionů korun) byla proto tato částka navýšena o dalších 40 milionů korun.

Účelem Výzvy je stejně jako v minulých letech podpořit školní stravování žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci formou zabezpečení pravidelné stravy pro tyto žáky.

„V praxi se nám potvrdila velmi úzká provázanost mezi základní potřebou žáka, tedy pravidelným obědem, a jeho školními výkony. Chceme proto pomoci potřebným rodinám tak, aby žák měl možnost zúčastnit se všech školních aktivit díky prominutí úhrady za školní stravování a nebyl z důvodu neúčasti na těchto aktivitách vyčleňován z kolektivu. Důvodem neúčasti žáků bývá buď potřeba finančního pokrytí takových aktivit, nebo jejich únava v případě, že nemají v poledne oběd,“ říká náměstek pro sekci vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.

Žádost o dotaci mohou (stejně jako v minulých letech) podat NNO, které ve své hlavní činnosti vykonávají aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé finanční nebo osobní situaci. Finance pak NNO poskytne formou daru školám, které vytipují potřebné žáky (kritéria jsou obsažena v textu Výzvy a budou zpřesněna v projektových žádostech NNO).