Zvyšujeme kvalitu vystavěného prostředí

5. 1. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

Vláda schválila aktualizaci strategického dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky, která má za cíl zvyšovat kvalitu prostředí sídel a krajiny. Materiál stanovuje několik desítek opatření v oblasti začlenění staveb do prostředí, veřejných prostranství, zadávání zakázek či vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Chceme, aby byly stavby, které vznikají v Česku, kvalitní. Předpoklady k tomu vytváří právě Politika architektury. Její aktualizace, kterou schválila vláda, doplňuje nová témata, kterými je třeba se zabývat, a určuje opatření, která pomáhají ke zlepšení životních podmínek v obcích a městech. Naplňování jednotlivých opatření povede mimo jiné ke stavbě hospodárných budov, investicím do zelené infrastruktury nebo adaptaci sídel a krajiny na klimatickou změnu, k jejich větší odolnosti a soběstačnosti,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Politika architektury a stavební kultury ČR je nelegislativní strategický dokument, jehož první verzi schválila vláda v roce 2015. Od té doby se tato strategie naplňuje a průběžně vyhodnocuje. Cílem její aktualizace je adaptace na aktuální vývoj v oblasti architektury a stavební kultury. Nově přibyla i témata, jako je např. změna klimatu nebo vazba na cestovní ruch. Zároveň je dáván větší důraz na zapojení veřejné správy na úrovni krajů a obcí.

Upravený materiál připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se čtyřmi desítkami zástupců ministerstev, krajů, profesních komor, škol i nevládních a neziskových organizací a spolků. Aktualizaci zveřejníme na stránkách MMR a v tištěné formě bude rozeslána na stavební úřady.