Plzeňský kraj vypisuje první dotační tituly v letošním roce

10. 1. 2023 Plzeňský kraj Dotace

Od počátku ledna jsou Plzeňským krajem vypisovány a otevírány pro podávání žádostí dotační tituly pro rok 2023. Na ty je letos v krajském rozpočtu vyčleněno celkem až 772,3 mil. korun. Oproti loňskému roku z něj mohou příjemci získat o 105 mil. korun více než v loňském roce. Rozpočet pro dotace v roce 2022 počítal s částkou 667,3 mil. korun.

Plzeňský kraj

Aktuálně jsou vyhlášené a spuštěné pro podávání žádostí od 4., 7. a 9. ledna vybrané programy z oblasti Sociálních věcí a Školství, mládeže a tělovýchovy. Od 29. ledna se žádostem o podporu otevřou programy z oblasti Kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Od konce ledna a začátkem února pak z oblasti Informatiky, Regionálního rozvoje a ostatních oblastí. Na podání žádostí mají zájemci zhruba tři týdny až jeden měsíc od data jejich vypsání.

„Dotační tituly, které jsou nasměrované na programy sledující rozvoj kraje, stabilizaci venkova, zachování a obnovu kulturních památek, rozvoj venkovského cestovního ruchu, inkubaci firem, spolkovou činnost, projektů protidrogové prevence a podporu tělovýchovy a sportu, jsme pro rok 2023 připravili tak, aby o ně zájemci mohli žádat hned od začátku roku a mohli tak provozovat své aktivity a realizovat své projekty po celý rok,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že se oproti minulému roku podařilo vedení kraje částku určenou na dotační tituly navýšit oproti roku loňskému o 105 milionů korun.

Aktuálně vyhlášené, stejně jako připravované, dotační tituly jsou uvedeny na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci eDotace, kde lze najít veškeré potřebné informace. Příjemci dotací mohou být především obce, zájmové spolky a sdružení, školy, sportovní oddíly a další.

„Podporujeme všechny oblasti každodenního života v našem kraji. Jsou to konkrétní peníze na konkrétní projekty, které našemu kraji a nám všem, kteří zde žijeme, přinesou užitek, rozvoj, prosperitu a v konečném výsledku radost,“ dodal hejtman Rudolf Špoták.

Dotační program na podporu výstavby cyklostezek a cyklotras

Rada schválila vyhlášení dotačního programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2023 s alokací celkem 30 mil. Kč nárokovaných z rozpočtu Plzeňského kraje 2023. Vyhlášení dotačního programu vychází ze schválené Aktualizace koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Jejím cílem je podpora vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území kraje i s přesahem za hranice. Zejména cílí na podporu systému bezpečných mezinárodních nadregionálních a významných regionálních dálkových cyklotras. Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru – výstavba cyklostezek a cyklotras, vybudování specializované cyklistické infrastruktury (přírodě blízká stezka, pumptrek či MTB a in-line trasa). Příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. 2023 od 8.00 až do 1. 4. 2023 do 17.00.