Jak se dařilo naplňovat cíle Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027?

10. 1. 2023 Liberecký kraj Regiony

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027. Takový je název základního strategického dokumentu kraje. Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů krajského úřadu ve spolupráci s ostatními odbory vytvořil první monitorovací zprávu naplňování aktivit této strategie.

Liberecký kraj

„Základním smyslem monitorování a vyhodnocování strategie je zajištění podkladů jednak pro hodnocení vynaložených finančních prostředků v rámci jednotlivých specifických cílů strategie, ale také hodnocení naplňování jednotlivých opatření strategie a jejich vliv na změny v území,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Monitoring strategie se provádí průběžně v jednoletých intervalech a každoročně se předkládá krajské radě, výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova zastupitelstva Libereckého kraje a krajský zastupitelům.